Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Vācijas tiesu eksperts stažēsies Valsts tiesu ekspertīžu birojā

No šī gada 31.jūlija līdz 4.augustam tiesu eksperts no Bavārijas pavalsts Kriminālizmeklēšanas biroja Tiesu ekspertīzes institūta mācību vizītē apmeklēs Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Vizītes mērķis ir zināšanu, labās prakses un pieredzes apmaiņa šāvienu pēdu izpētes un elementu analīzes jomā. Pasākums notiek Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros.

31. jūlijs / 2017Lasīt vairāk

Sēru vēsts

Dziļās skumjās paziņojam, ka 22.jūlijā mūžībā ir devies mūsu ilggadējais kolēģis Andrejs Kislijs. Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar Andreja Kislija tuviniekiem. Atvadīšanās notiks 27.jūlijā plkst.13:00 Aumeisteru kapu kapličā, Valkas novadā

26. jūlijs / 2017Lasīt vairāk

Eiropas dokumentu eksperti pulcēsies Rīgā

Šī gada 12. un 13.septembrī Rīgā notiks Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) 17tā sanāksme un EDEWG Vadības komitejas sanāksme. Sanāksmes organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB). VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds darbojas EDEWG Vadības komitejā kopš 2014.gada. Dokumentu ekspertu darba grupā ir pārstāvētas 57 tiesu ekspertīžu iestādes no 31 valsts.

21. jūlijs / 2017Lasīt vairāk

Ēģiptes prokuroru vizīte Valsts tiesu ekspertīžu birojā

Šī gada 11.jūlijā Valsts tiesu ekspertīžu biroju TAIEX mācību vizītes ietvaros apmeklēs Ēģiptes prokuroru delegācija. Vizītes mērķis ir iepazīties ar ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu darbu. Vizīti organizē Ģenerālprokuratūra.

10. jūlijs / 2017Lasīt vairāk

Turcijas tiesnešu vizīte Valsts tiesu ekspertīžu birojā

Šī gada 13.jūlijā Valsts tiesu ekspertīžu biroju TAIEX mācību vizītes ietvaros apmeklēs Turcijas tiesnešu delegācija. Vizītes mērķis ir iepazīties ar tiesu ekspertīzes darba organizāciju un rīcību ar pierādījumiem tiesu ekspertīzes procesā. Vizīti organizē Tiesu administrācija.

10. jūlijs / 2017Lasīt vairāk

Priecīgus Jāņu un lustīgu līgošanu!

Valsts tiesu ekspertīžu birojs vēl priecīgu Jāņus un lustīgu līgošanu! Īpašs sveiciens un laba vēlējumi trim Jāņiem no VTEB draudzīgā kolektīva.

22. jūnijs / 2017Lasīt vairāk

Par VTEB darba laiku pirms svētkiem

Informējam, ka šī gada 22.jūnijā Valsts tiesu ekspertīžu birojs strādās līdz plkst. 15:00.

20. jūnijs / 2017Lasīt vairāk

Informācija ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB tiesu ekspertīžu termiņiem

Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem: augsnes izpēte - līdz 4 nedēļām; augu valsts objektu izpēte - līdz 3 nedēļām; ceļu satiksmes negadījumu izpēte - līdz 4 nedēļām; daktiloskopiskā identifikācija - līdz 2 nedēļām; dokumentu tehniskā ekspertīze – līdz 3 nedēļām; informācijas tehnoloģiju ekspertīzes – līdz 6 mēnešiem; IT apskates veikšana - procesa virzītāja noteiktajā laikā; krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 3 nedēļām; speciālo krāsvielu izpēte - līdz 4 nedēļām; lingvistiskā izpēte – līdz 2 mēnešiem; metālu un sakausējumu izpēte - līdz 2 nedēļām; naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu izpēte - līdz 4 nedēļām; papillārlīniju pēdu vizualizēšana - līdz 2 nedēļām; reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 4 nedēļām; rokrakstu ekspertīze – līdz 2 mēnešiem; stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte - līdz 4 nedēļām; šāviena pēdu ķīmiskā izpēte - līdz 6 nedēļām; šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte: bez salīdzināmā parauga - līdz 1 nedēļai, ar salīdzināmo paraugu - līdz 3 nedēļām. Kriminālprocesā vai administratīvajā procesā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic bez maksas, pamatojoties uz procesa virzītāja (tiesa, tiesībsargājošās iestādes) lēmumu par ekspertīzes noteikšanu. Ekspertīze tiks veikta steidzamības kārtā, ja lēmumā par ekspertīzes noteikšanu būs norādīts pamatojums.

20. jūnijs / 2017Lasīt vairāk

Baltijas IT tiesu ekspertu mācības mobilo ierīču izpētes jomā

Šonedēļ no 12. līdz 16.jūnijam Valsts tiesu ekspertīžu biroja informācijas tehnoloģiju izpētes tiesu eksperti kopā ar kolēģiem no citām Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestādēm piedalās mobilo ierīču izpētes mācībās, notiek Rīgā viesnīcā “Avalon Hotel”. Šis ir otrais no četriem mācību semināriem informācijas tehnoloģiju ekspertīzes jomā, kas tiek organizēti Rīgā Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta "Tiesu ekspertu mācības par mobilo ierīču izpēti, izmantojot specializētu tiesu ekspertīžu aprīkojumu" ietvaros. Projektu vada Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrs. Valsts tiesu ekspertīžu birojs projektā piedalās kā partneris.

13. jūnijs / 2017Lasīt vairāk

Eiropas dokumentu ekspertu sanāksme Rīgā

No 13. līdz 15.jūnijam Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiks Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” N5 aktivitātes darba grupas sanāksme, kurā pulcēsies pārstāvji no Vācijas, Nīderlandes, Latvijas, Francijas, Ungārijas, Čehijas un Šveices tiesu ekspertīžu iestādēm. Projekta aktivitāte N5 tiek īstenota Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas ietvaros, piedaloties 18 tiesu ekspertīžu iestādēm. Latviju projektā pārstāv Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB). Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā.

9. jūnijs / 2017Lasīt vairāk