Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Informācija ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB tiesu ekspertīžu termiņiem

Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem: augsnes izpēte - līdz 4 nedēļām; augu valsts objektu izpēte - līdz 3 nedēļām; daktiloskopiskā identifikācija - līdz 2 nedēļām; dokumentu tehniskā ekspertīze – līdz 6 mēnešiem; dzīvnieku matu izpēte – līdz 1 nedēļai; informācijas tehnoloģiju ekspertīzes – līdz 3 mēnešiem; IT apskates veikšana - procesa virzītāja noteiktajā laikā; krāsu materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 3 nedēļām, speciālo krāsvielu izpēte - līdz 6 nedēļām; lingvistiskā izpēte – līdz 2 mēnešiem; metālu un sakausējumu izpēte - līdz 2 nedēļām; naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu izpēte - līdz 4 nedēļām; papillārlīniju pēdu vizualizēšana - līdz 2 nedēļām; polimēru izstrādājumu izpēte - līdz 4 nedēļām; reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 1 mēnesim; rokrakstu ekspertīze – līdz 3 mēnešiem; sadursmes mehānisma izpēte - līdz 1 mēnesim; stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte - līdz 4 nedēļām; šāviena pēdu ķīmiskā izpēte - līdz 10 nedēļām. šķiedru materiālu un to izstrādājumu izpēte: bez salīdzināmā parauga - līdz 1 nedēļai, ar salīdzināmo paraugu - līdz 2 nedēļām; transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte - līdz 1 mēnesim. Kriminālprocesā vai administratīvajā procesā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic bez maksas, pamatojoties uz procesa virzītāja (tiesa, tiesībsargājošās iestādes) lēmumu par ekspertīzes noteikšanu. Ekspertīze tiks veikta steidzamības kārtā, ja lēmumā par ekspertīzes noteikšanu būs norādīts pamatojums.

8. decembris / 2016Lasīt vairāk

Mikroskopijas seminārs Prāgā

Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta ekspertes šī gada 21. un 22. novembrī piedalījās starptautiskā seminārā "New methods, instrumentation and ideas for analysis and microscopy in forensic science", kas notika Prāgā. Semināru organizēja Čehijas Kriminālistikas pārvalde.

7. decembris / 2016Lasīt vairāk

Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas gada kopējā sanāksme Rīgā

No 30.novembra līdz 2.decembrim Rīgā viesnīcā “Avalon” uz gada kopējo sanāksmi pulcēsies Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) padome un ENFSI ekspertu darba grupu vadītāji. Sanāksmi organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB), kurš ir ENFSI biedrs kopš 1997.gada. VTEB eksperti ir pilntiesīgi biedri ENFSI Kvalitātes un kompetences koordinēšanas darba grupā un vienpadsmit ekspertu darba grupās. ENFSI apvieno 66 tiesu ekspertīžu iestādes un laboratorijas no 36 valstīm.

30. novembris / 2016Lasīt vairāk

Dalība šāvienu pēdu izpētes seminārā

Šāvienu pēdu eksperts no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalījās seminārā par organisko šāviena pēdu izpētes iespējām, kas šī gada 22.novembrī notika Vīsbādenē, Vācijā. Semināru organizēja Vācijas Federālais kriminālpolicijas birojs (BKA).

29. novembris / 2016Lasīt vairāk

ENFSI Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu darba grupas sanāksme Budapeštā

VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu darba grupas (APST) Vadības komitejas sanāksmē, kas notika Budapeštā no 14. līdz 15.novembrim.

25. novembris / 2016Lasīt vairāk

ENFSI kvalitātes koordinatoru sanāksme Melnkalnē

VTEB kvalitātes vadītāja piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Kvalitātes un kompetences koordinēšanas darba grupas (QCLG) ikgadējā sanāksmē, kas šogad no 3. līdz 4.novembrim notika Budvā, Melnkalnē. Sanāksmi organizēja Melnkalnes policijas Tiesu ekspertīžu centrs.

25. novembris / 2016Lasīt vairāk

Sveicam VTEB darbiniekus ar apbalvojumiem!

Šī gada 17.novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā tieslietu ministrs Dz.Rasnačs pasniedza tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvojumus. Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksts un „zelta” spalva par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, par darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu tika piešķirti VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniecei Janai Aumeisterei un kvalitātes vadītājai Maijai Alksnei. Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raksts un „sudraba” spalva par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, par darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu tika piešķirti VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu ekspertei Gunai Graudiņa un Dokumentu ekspertīžu departamenta vecākajam tiesu ekspertam Marekam Smilgam. Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā saņēma VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta vecākais tiesu eksperts Aigars Āboliņš un Administratīvā un finanšu departamenta vecākā grāmatvede Īrisa Hūne.

21. novembris / 2016Lasīt vairāk

Sveicam valsts svētkos!

Valsts tiesu ekspertīžu birojs sveic svētkos un novēl ilgu mūžu Latvijai!

17. novembris / 2016Lasīt vairāk

VTEB lapa Facebook tīklā

Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir atvēris lapu Facebook tīklā.

2. novembris / 2016Lasīt vairāk

Meklējam draudzīgu un profesionālu kolēģi - vecāko grāmatvedi!

Valsts tiesu ekspertīžu birojs izsludina atklātu konkursu uz Administratīvā un finanšu departamenta vecākā grāmatveža amatu.

2. novembris / 2016Lasīt vairāk