Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Eksperte no Ukrainas apmeklē VTEB

Šodien, 13.jūnijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros apmeklēs tiesu eksperte no Kijevas Tiesu ekspertīžu zinātniskās izpētes institūta un tiesu eksperte no Latvijas Valsts Policijas Kriminālistikas pārvaldes. Vizītes mērķis ir iepazīties ar VTEB darbu lingvistisko ekspertīžu jomā.

13. jūnijs / 2019Lasīt vairāk

Dalība digitālā attēla izpētes ekspertu darba grupa sanāksmē Hāgā

IT tiesu eksperts no VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Digitālā attēla izpētes ekspertu darba grupas sanāksmē, kas no 21. līdz 23.maijam notika Hāgā, Nīderlandē. Informācijas tehnoloģiju izpēte ir viena no straujāk augošajām VTEB tiesu ekspertīžu jomām.

7. jūnijs / 2019Lasīt vairāk

Rokrakstu eksperts no Slovākijas stažējas VTEB

Valsts tiesu ekspertīžu birojā no 3.jūnija līdz 7.jūnijam Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros stažējas rokrakstu eksperts no Slovākijas Policijas Tiesu ekspertīžu institūta. Atbilstoši apmaiņas programmas nosacījumiem arī VTEB rokrakstu ekspertei būs iespēja stažēties pie slovāku kolēģiem.

3. jūnijs / 2019Lasīt vairāk

Otrās Baltijas dokumentu ekspertu mācības Rīgā

Valsts tiesu ekspertīžu birojā no 29.maija līdz 31.maijam uz mācībām pulcēsies dokumentu izpētes eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šis ir otrais no diviem mācību semināriem, kas notiek Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Mācību laikā eksperti apgūs Ramana spektrometra un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfa pielietojumu dokumentu izpētē. Mācības vadīs lektori no Francijas žandarmērijas Kriminālistikas institūta un Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienesta. Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas - Ramana spektrometrs un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums VTEB dokumentu ekspertīžu iespējām.

29. maijs / 2019Lasīt vairāk

Darbarīku krāsu izpētes seminārs Vācijā

Eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Krāsu un stikla ekspertu darba grupas darbarīku krāsu izpētes seminārā, kas no 27.maija līdz 29.maijam notiek Vācijā, Vīsbādenē. Semināra laikā eksperti analizēs prasmes pārbaudes rezultātus krāsu izpētes jomā.

28. maijs / 2019Lasīt vairāk

VTEB eksperte stažējas Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienestā

Tiesu eksperte krāsu un polimēru izpētes jomā no šī gada 26.maija līdz 31.maijam stažējas Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienestā Vīsbādenē. Mācību vizīte notiek Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros, tās mērķis ir zināšanu un pieredzes apmaiņa par Ramana spektroskopijas pielietojumu krāsu un pārklājumu izpētē.

28. maijs / 2019Lasīt vairāk

VTEB vadītāja piedalās ENFSI ikgadējā sanāksmē Romā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) vadītāja M.Čentoricka piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) ekspertīžu iestāžu direktoru ikgadējā sanāksmē, kas šogad no 29. līdz 31.maijam notiek Romā, Itālijā. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir ENFSI biedrs kopš 1998.gada. Pašlaik asociācijā darbojas 69 tiesu ekspertīžu iestādes no 37 valstīm. ENFSI ir Eiropā nozīmīgākā organizācija tiesu ekspertīzes jomā.

28. maijs / 2019Lasīt vairāk

VTEB apmeklēs prokurors no Portugāles

Valsts tiesu ekspertīžu biroju Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas vizītes ietvaros 27.maijā apmeklēs prokurors no Portugāles Aveiro prokuratūras, kā arī prokurors no Latvijas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta. Vizītes mērķis ir iepazīties ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbu un ekspertīžu virzieniem.

27. maijs / 2019Lasīt vairāk

Mācības policijas darbiniekiem par rokraksta un teksta autora noteikšanas ekspertīzēm

Šodien, 24.maijā, un 14.jūnijā Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiek mācības valsts policijas darbiniekiem par rokraksta un teksta autora noteikšanas ekspertīzēm. Rokraksta ekspertīze joprojām ir starp pieprasītākajiem VTEB ekspertīžu veidiem. Procesa virzītāju kompetences celšana ekspertīžu jautājumos ir viena no VTEB prioritātēm.

24. maijs / 2019Lasīt vairāk

Dalība PC Crash seminārā Austrijā

VTEB tiesu eksperti autotehnisko ekspertīžu jomā no šī gada 15. līdz 18.aprīlim Lincā, Austrijā, piedalījās Dr. Steffan Datentechnik GmbH (DSD) organizētajā mācību seminārā par PC-Crash datorprogrammas pielietojumu ceļu satiksmes negadījumu modelēšanā, kā arī piedalījās sadursmju testu novērošanā, tostarp novērojot un izvērtējot autonomās avārijas bremzēšanas sistēmu darbību. Seminārs tika apmaksāts no Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Justīcija attīstībai” līdzekļiem. Projektu īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu.

20. maijs / 2019Lasīt vairāk