Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Dalība PC Crash seminārā Austrijā

VTEB tiesu eksperti autotehnisko ekspertīžu jomā no šī gada 15. līdz 18.aprīlim Lincā, Austrijā, piedalījās Dr. Steffan Datentechnik GmbH (DSD) organizētajā mācību seminārā par PC-Crash datorprogrammas pielietojumu ceļu satiksmes negadījumu modelēšanā, kā arī piedalījās sadursmju testu novērošanā, tostarp novērojot un izvērtējot autonomās avārijas bremzēšanas sistēmu darbību. Seminārs tika apmaksāts no Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Justīcija attīstībai” līdzekļiem. Projektu īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu.

20. maijs / 2019Lasīt vairāk

Dokumentu ekspertu sanāksme Izraēlā

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) Vadības komitejas sanāksmē, kas šoreiz notika Jeruzalemē, Izraēlā, no 8. līdz 10.aprīlim. Sanāksmes laikā tika pārrunāti darba grupas organizatoriskie jautājumi un īstenotie projekti, kā arī tika panākt vienošanās, ka VTEB 2020.gadā sagatavos prasmes pārbaudi identifikācijas dokumentu jomā ar mērķis noteikt, vai dokumentiem ir viens izcelsmes avots. V.Freidenfelds darbojas EDEWG Vadības komitejā kopš 2014.gada. Dokumentu ekspertu darba grupā ir pārstāvētas 57 tiesu ekspertīžu iestādes no 31 valsts.

20. maijs / 2019Lasīt vairāk

EEEI raksts par Baltijas Tiesu ekspertu reģistru

Eiropas Ekspertīzes un Ekspertu Institūts (EEEI) publicējis VTEB vadītāja vietnieka R.Apiņa rakstu par Baltijas Tiesu ekspertu reģistru.

17. maijs / 2019Lasīt vairāk

RSU Juridiskās fakultātes studenti apmeklē VTEB

Šodien, 17.maijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēs Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas "Tiesību zinātne" studenti. Mācību vizīte notiks studiju kursa "Operatīvi tehniskie līdzekļi noziedzības novēršanā un apkarošanā" ietvaros, un tās mērķis ir iepazīstināt studentus ar VTEB tehnisko aprīkojumu un veiktajām tiesu ekspertīzēm.

17. maijs / 2019Lasīt vairāk

Bioloģijas un ķīmijas ekspertu sanāksme Tallinā

VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta eksperti šonedēļ no 9. līdz 10.maijam piedalās Baltijas tiesu ekspertu pieredzes apmaiņas seminārā par bioloģisko un ķīmisko objektu izpēti, kas šogad notiek Tallinā Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūtā.

10. maijs / 2019Lasīt vairāk

Baltijas dokumentu ekspertu mācības Rīgā

Valsts tiesu ekspertīžu birojā no 24.aprīļa līdz 26.aprīlim uz mācībām pulcēsies dokumentu izpētes eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šis ir pirmais no diviem mācību semināriem, kas notiks Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule IIIprogrammas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Mācību laikā eksperti apgūs Ramana spektrometra un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfa pielietojumu dokumentu izpētē. Mācības vadīs lektori no Francijas žandarmērijas Kriminālistikas institūta un Cīrihes Tiesu ekspertīžu institūta. Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas - Ramana spektrometrs un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums VTEB dokumentu ekspertīžu iespējām.

17. aprīlis / 2019Lasīt vairāk

RSU studenti iepazīstas ar tiesu ekspertu darbu

Šodien un rītdien (10. un 11.aprīlī) Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojas Rīgas Stradiņa Universitātes Farmācijas fakultātes studenti. Mācību vizītes mērķis ir iepazīties ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju, piedāvātajām tiesu ekspertīzēm un tiesu ekspertīžu iekārtām.

10. aprīlis / 2019Lasīt vairāk

Sanāksme Rīgā par vienotas Eiropas tiesu ekspertīžu telpas projektu

Rīgā no 9. aprīļa līdz 11.aprīlim uz sanāksmi pulcēsies tiesu ekspertīžu iestāžu pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Beļģijas, Somijas, Francijas, Īrijas, Portugāles un Slovākijas. Sanāksme notiks Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu" (STEFA) ietvaros, tās laikā tiks spriests par metodoloģijas izstrādi un kritēriju noteikšanu tiesu ekspertīžu laboratoriju rādītāju savstarpējai salīdzināšanai. Projekta mērķis ir veicināt vienotas Eiropas tiesu ekspertīžu telpas izveidi. To līdzfinansē Eiropas Savienība. Sanāksmi organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB).

2. aprīlis / 2019Lasīt vairāk

Jaunākā informācija par ekspertīžu termiņiem

Jaunākā informācija par ekspertīžu termiņiem: augsnes izpēte – līdz 4 nedēļām; augu valsts objektu izpēte – līdz 3 nedēļām augu taksonomiskās piederības noteikšanai un augu, to izstrādājumu (kokmateriālu, papīra, tabakas u. c.) izpētei; un līdz 15 nedēļām augu sēklu un sēņu micēlija izpētei; ceļu satiksmes negadījumu izpēte – līdz 8 nedēļām; daktiloskopiskā ekspertīze – līdz 5 nedēļām daktiloskopiskajai identifikācijai un līdz 5 nedēļām papillārlīniju pēdu vizualizēšanai; dokumentu ekspertīze – līdz 2 nedēļām dokumentu tehniskajai izpētei un līdz 2 nedēļām dokumentu materiālu izpētei; reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 3 nedēļām; informācijas tehnoloģiju ekspertīze – līdz 5 nedēļām ārpuskārtas izpētei (ja lēmumā ir norādīts pamatojums), līdz 34 nedēļām izpētei parastajā kārtībā, līdz 16 nedēļām datu nesēju apskatei; krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 2 nedēļām transportlīdzekļu pārklājumu, sadzīves krāsu un pārklājumu, speciālo krāsu, polimērmateriālu izpētei un līdz 5 nedēļām speciālo ķīmisko vielu izpētei; metālu un sakausējumu izpēte – līdz 2 nedēļām; naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte – līdz 4 nedēļām naftas produktu un viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu izpētei un līdz 2 nedēļām degošo šķidrumu atlikumu noteikšanai ugunsgrēka izdedžos un citos objektos; stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte – līdz 2 nedēļām; šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte – tekstilšķiedru un to izstrādājumu izpēte (izņemot mehāniskās īpašības), klasifikācija un salīdzinošā izpēte, dzīvnieku matu izpēte, to piederības noteikšana bioloģiskajam taksonam līdz 1 nedēļai, ja nav iesniegti salīdzināmie paraugi, līdz 4 nedēļām, ja ir iesniegti salīdzināmie paraugi, un līdz 4 nedēļām, ja jāveic dzīvnieku matu izpēte; šāviena pēdu ķīmiskā izpēte – līdz 6 nedēļām; rakstīta teksta lingvistiskā izpēte – līdz 10 nedēļām; rokraksta un paraksta izpēte – līdz 10 nedēļām; trasoloģiskā ekspertīze – līdz 4 nedēļām homoskopisko pēdu izpētei, līdz 4 nedēļām mehanoskopisko pēdu izpētei un līdz 24 nedēļām gāzes skaitītāju un plombu izpētei.

22. marts / 2019Lasīt vairāk

VTEB e-semināru par tiesu ekspertu reģistru noskatās 125 pārstāvji no 22 valstīm

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) tiešsaistes semināru internetā par Baltijas tiesu ekspertu reģistru 14.martā noskatījās 125 pārstāvji no 22 valstīm. Seminārs tika nodrošināts sadarbībā ar Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūru (CEPOL) un Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūtu (EKEI). Seminārā VTEB vadītāja vietnieks R.Apinis un EKEI direktora vietniece M.Vali dalījās ar pieredzi Vienotā Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistra izveidē. Minētās reģistrs tika izstrādāts VTEB vadībā, sadarbojoties ar Igaunijas un Lietuvas tiesu ekspertīžu iestādēm ES līdzfinansēta projekta “Atrodi tiesu ekspertu” ietvaros.

15. marts / 2019Lasīt vairāk