Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Ēnu diena Valsts tiesu ekspertīžu birojā

Šī gada 15.februārī, Ēnu dienā, ar tiesu ekspertu darbu iepazinās divi astotās klases skolēni no Rīgas Hanzas vidusskolas un Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas.

17. februāris / 2017Lasīt vairāk

Moldovas Tieslietu ministra vietnieks apmeklēs VTEB

Šī gada 17.februārī Valsts tiesu ekspertīžu biroju iepazīšanās vizītē apmeklēs Moldovas Tieslietu ministra vietnieks Anatolijs Munteanu.

14. februāris / 2017Lasīt vairāk

Ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu sanāksme Viļņā

Šī gada 18.maijā Viļņā notiks ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu sanāksme, kurā pulcēsies tiesu eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Sanāksmi organizē Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs.

14. februāris / 2017Lasīt vairāk

ENFSI šķiedru un matu ekspertu sanāksme Linčepingā

Tiesu eksperte no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Šķiedru un matu ekspertu darba grupas (ETHG) Vadības komitejas sanāksmē, kas notika Linčepingā no šī gada 25. līdz 27.janvārim.

14. februāris / 2017Lasīt vairāk

Informācija ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB tiesu ekspertīžu termiņiem

Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem: augsnes izpēte - līdz 4 nedēļām; augu valsts objektu izpēte - līdz 3 nedēļām; daktiloskopiskā identifikācija - līdz 2 nedēļām; dokumentu tehniskā ekspertīze – līdz 6 mēnešiem; dzīvnieku matu izpēte – līdz 1 nedēļai; informācijas tehnoloģiju ekspertīzes – līdz 3 mēnešiem; IT apskates veikšana - procesa virzītāja noteiktajā laikā; krāsu materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 3 nedēļām, speciālo krāsvielu izpēte - līdz 6 nedēļām; lingvistiskā izpēte – līdz 2 mēnešiem; metālu un sakausējumu izpēte - līdz 2 nedēļām; naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu izpēte - līdz 4 nedēļām; papillārlīniju pēdu vizualizēšana - līdz 2 nedēļām; polimēru izstrādājumu izpēte - līdz 4 nedēļām; reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 4 nedēļām; rokrakstu ekspertīze – līdz 3 mēnešiem; sadursmes mehānisma izpēte - līdz 4 nedēļām; stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte - līdz 4 nedēļām; šāviena pēdu ķīmiskā izpēte - līdz 10 nedēļām. šķiedru materiālu un to izstrādājumu izpēte: bez salīdzināmā parauga - līdz 1 nedēļai, ar salīdzināmo paraugu - līdz 2 nedēļām; transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte - līdz 4 nedēļām. Kriminālprocesā vai administratīvajā procesā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic bez maksas, pamatojoties uz procesa virzītāja (tiesa, tiesībsargājošās iestādes) lēmumu par ekspertīzes noteikšanu. Ekspertīze tiks veikta steidzamības kārtā, ja lēmumā par ekspertīzes noteikšanu būs norādīts pamatojums.

14. februāris / 2017Lasīt vairāk

Pirmā Baltijas tiesu ekspertu sanāksme par bioloģisko un ķīmisko objektu izpēti

Pirmā Baltijas valstu tiesu ekspertu sanāksme par bioloģisko un ķīmisko objektu izpēti notiks Rīgā no 2017.gada 16.maija līdz 17.maijam. Sanāksmi organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

13. februāris / 2017Lasīt vairāk

Baltijas rokrakstu un dokumentu ekspertu sanāksme Rīgā

Šī gada 25.un 26. maijā Rīgā notiks Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu izpētes ekspertu sanāksme. Sanāksmi organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

13. februāris / 2017Lasīt vairāk

Projekta "Atrodi tiesu ekspertu" sanāksme Viļņā

No šī gada 18. līdz 20.janvārim Viļņā Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrā notika trešā projekta “Atrodi tiesu ekspertu” darba grupas sanāksme, kurā pulcējās pārstāvji no Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestādēm – Valsts tiesu ekspertīžu biroja, Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūta, Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centra un Lietuvas Policijas Tiesu ekspertīžu centra.

26. janvāris / 2017Lasīt vairāk

Par VTEB darba laiku 2016.gada 30.decembrī

Informējam, ka šī gada 30.decembrī Valsts tiesu ekspertīžu biroja darba laiks ir noteikts līdz plkst. 14:00.

29. decembris / 2016Lasīt vairāk

ENFSI MP2014 monopolprojekta sanāksme Budapeštā

Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors no šī gada 18. līdz 20.oktobrim piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” aktivitātes N5 darba grupas sanāksmē, kas notika Budapeštā.

16. decembris / 2016Lasīt vairāk