Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Ministru kabinets dod zaļo gaismu tiesu ekspertīžu institūta reformai

Otrdien, 14. jūlijā, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu par tiesu ekspertīžu institūta reformu, kas paredzētu izveidot vienotu tiesu ekspertīžu iestādi Tieslietu ministrijas padotībā - Valsts tiesu ekspertīžu birojam pievienojot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju.

15. jūlijs / 2020Lasīt vairāk

Informācija klientiem

Informējam, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, klātienes pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām iespēju robežās tiek nodrošināti attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Fiziskās personas iesniegumu var iesniegt, elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz biroja oficiālo e-pasta adresi vteb@vteb.gov.lv, izmantojot portālu www.latvija.lv, vai nosūtot pa pastu - Invalīdu iela 1, Rīga, LV—1013.

20. maijs / 2020Lasīt vairāk

Jaunākā informācija par ekspertīžu termiņiem

Jaunākā informācija par ekspertīžu termiņiem: augsnes izpēte – līdz 4 nedēļām; augu valsts objektu izpēte – līdz 3 nedēļām augu taksonomiskās piederības noteikšanai un augu, to izstrādājumu (kokmateriālu, papīra, tabakas u. c.) izpētei; un līdz 15 nedēļām augu sēklu un sēņu micēlija izpētei; ceļu satiksmes negadījumu izpēte – līdz 7 nedēļām; daktiloskopiskā ekspertīze – līdz 8 nedēļām daktiloskopiskajai identifikācijai un līdz 8 nedēļām papillārlīniju pēdu vizualizēšanai; dokumentu ekspertīze – līdz 2 nedēļām dokumentu tehniskajai izpētei un līdz 3 nedēļām dokumentu materiālu izpētei; reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 2 nedēļām; informācijas tehnoloģiju ekspertīze – līdz 5 nedēļām ārpuskārtas izpētei (ja lēmumā ir norādīts pamatojums), līdz 17 nedēļām izpētei parastajā kārtībā, līdz 13 nedēļām datu nesēju apskatei; krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 2 nedēļām transportlīdzekļu pārklājumu, sadzīves krāsu un pārklājumu, speciālo krāsu, polimērmateriālu izpētei un līdz 3 nedēļām speciālo ķīmisko vielu izpētei; metālu un sakausējumu izpēte – līdz 2 nedēļām; naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte – līdz 4 nedēļām naftas produktu un viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu izpētei un līdz 2 nedēļām degošo šķidrumu atlikumu noteikšanai ugunsgrēka izdedžos un citos objektos; stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte – līdz 2 nedēļām; šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte – tekstilšķiedru un to izstrādājumu izpēte (izņemot mehāniskās īpašības), klasifikācija un salīdzinošā izpēte, dzīvnieku matu izpēte, to piederības noteikšana bioloģiskajam taksonam līdz 1 nedēļai, ja nav iesniegti salīdzināmie paraugi, līdz 4 nedēļām, ja ir iesniegti salīdzināmie paraugi, un līdz 4 nedēļām, ja jāveic dzīvnieku matu izpēte; šāviena pēdu ķīmiskā izpēte – līdz 6 nedēļām; rakstīta teksta lingvistiskā izpēte – līdz 10 nedēļām; rokraksta un paraksta izpēte – līdz 10 nedēļām; trasoloģiskā ekspertīze – līdz 6 nedēļām homoskopisko pēdu izpētei, līdz 8 nedēļām mehanoskopisko pēdu izpētei un līdz 14 nedēļām gāzes skaitītāju un plombu izpētei.

13. marts / 2020Lasīt vairāk

RSU Farmācijas fakultātes studenti apmeklē VTEB

Šodien un rītdien (11. un 12.martā) Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojas Rīgas Stradiņa Universitātes Farmācijas fakultātes studenti. Mācību vizītes mērķis ir iepazīties ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju, piedāvātajām tiesu ekspertīzēm un tiesu ekspertīžu iekārtām.

11. marts / 2020Lasīt vairāk

VTEB dalība ekspertīžu laboratoriju akreditācijas projektā

Šodien, 5.martā, Rīgā notiek Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas 2018.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas tiesu ekspertīžu laboratoriju akreditācija” (AFORE, ISFP-2018-AG-IBA-ENFSI) darba grupas sanāksme. Valsts tiesu ekspertīžu biroja pārstāvji ir iesaistīti projekta 3.darba paketes īstenošanā “Tiesu ekspertu apmācība akreditācijas jomā”, kas ir šīs dienas sanāksmes temats, kā arī 5.paketes īstenošanā, kas veltīta labas prakses rokasgrāmatas izstrādei un atjaunināšanai vairākās tiesu ekspertīžu jomās. VTEB ir iesaistīts rokasgrāmatas atjaunināšanā stikla izpētes jomā. Projekta mērķis ir veicināt Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu akreditēšanu un tiesu ekspertu kvalifikācijas celšanu.

5. marts / 2020Lasīt vairāk

Sāc jauno gadu ar jaunu karjeru!

Sāc jauno gadu ar jaunu karjeru! Kļūsti par trasoloģijas tiesu ekspertu vai informācijas tehnoloģiju tiesu ekspertu. Nodrošināsim darbam un tiesu eksperta sertifikāta iegūšanai nepieciešamo apmācību. Tev nepieciešama augstākā izglītība (vari būt pēdējo kursu students) un vēlme mācīties. Vairāk informācijas vteb.gov.lv/vakances

2. janvāris / 2020Lasīt vairāk

Meklējam jaunu kolēģi – trasologu

Valsts tiesu ekspertīžu biroja draudzīgais kolektīvs aicina pievienoties jaunu kolēģi – trasologu. Trasologs ir eksperts, kas pēta uzlaušanas un ielaušanās pēdas dažāda veida mehānismos (slēdzenes, plombas u.c.), kā arī cilvēku atstātās pēdas (apavu nospiedumi u.c.). Nodrošinām tiesu eksperta sertifikāta iegūšanai un darbam nepieciešamo apmācību. Vairāk informācijas vteb.gov.lv/vakances .

11. decembris / 2019Lasīt vairāk

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes studenti apmeklē VTEB

Šodien, 4.decembrī, Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojas Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes maģistrantūras studenti. Vizīte notiek studiju kursa “Tiesu ķīmija” ietvaros. Tās mērķis ir iepazīstināt studentus ar tiesu ekspertīzi, tās veidiem un ekspertīžu iekārtām. Ķīmiskās ekspertīzes ir neaizstājamas noziegumu izmeklēšanā, tādēļ jauno speciālistu sagatavošana šajā jomā ir ļoti svarīga. Cerams, ka kāds no šiem studentiem reiz kļūs par mūsu kolēģi.

4. decembris / 2019Lasīt vairāk

Tiesu ekspertu mācības par cigarešu viltojumu noteikšanu

Šodien, 3.decembrī, Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti piedalās mācībās par cigarešu viltojumu noteikšanu. Mācības vada lektori no Philip Morris International. Nelegālas izcelsmes tabakas izstrādājumi Latvijā veido piekto daļu no tabakas patēriņa, radot zaudējumus valsts budžetam, tādēļ tiesu ekspertīzes kapacitātes stiprināšana šajā jomā ir ļoti būtiska.

3. decembris / 2019Lasīt vairāk

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti viesojas VTEB

Šodien, 29.novembrī, Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura programmas 3.kursa studenti – Latvijas juristu jaunā paaudze, nākamie tiesneši, prokurori, tiesu eksperti, juristi un advokāti. Vizītes mērķis ir iepazīties ar tiesu ekspertīzi, tās veidiem un ekspertīžu iekārtām. Cerams, ka pieredze un iegūtās zināšanas par tiesu ekspertīzi noderēs mācību procesā un jo īpaši - turpmākajā karjerā.

29. novembris / 2019Lasīt vairāk