Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Vēlam priecīgus Jāņus un saulainu līgošanu!

Valsts tiesu ekspertīžu birojs novēl priecīgus Jāņus un saulainu līgošanu! Īpaši sveicam trīs Jāņus, kas strādā VTEB draudzīgajā saimē!

21. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Informācija ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB tiesu ekspertīžu termiņiem

Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem: augsnes izpēte - līdz 4 nedēļām; augu valsts objektu izpēte - līdz 3 nedēļām; daktiloskopiskā identifikācija - līdz 2 nedēļām; dokumentu tehniskā ekspertīze – līdz 6 mēnešiem; dzīvnieku matu izpēte – līdz 1 nedēļai; informācijas tehnoloģiju ekspertīzes – līdz 2,5 gadiem; IT apskates veikšana - procesa virzītāja noteiktajā laikā; krāsu materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 3 nedēļām, speciālo krāsvielu izpēte - līdz 6 nedēļām; lingvistiskā izpēte – līdz 2 mēnešiem; metālu un sakausējumu izpēte - līdz 2 nedēļām; naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu izpēte - līdz 4 nedēļām; papillārlīniju pēdu vizualizēšana - līdz 2 nedēļām; polimēru izstrādājumu izpēte - līdz 4 nedēļām; reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 1 mēnesim; rokrakstu ekspertīze – līdz 3 mēnešiem; sadursmes mehānisma izpēte - līdz 1 mēnesim; stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte - līdz 4 nedēļām; šāviena pēdu ķīmiskā izpēte - līdz 10 nedēļām. šķiedru materiālu un to izstrādājumu izpēte: bez salīdzināmā parauga - līdz 1 nedēļai, ar salīdzināmo paraugu - līdz 2 nedēļām; transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte - līdz 1 mēnesim. Kriminālprocesā vai administratīvajā procesā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic bez maksas, pamatojoties uz procesa virzītāja (tiesa, tiesībsargājošās iestādes) lēmumu par ekspertīzes noteikšanu. Ekspertīze tiks veikta steidzamības kārtā, ja lēmumā par ekspertīzes noteikšanu būs norādīts pamatojums.

17. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Transportlīdzekļu identifikācijas ekspertu seminārs Poznaņā

Reljefo numura zīmju identifikācijas eksperts no VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta piedalījās autotransporta zādzību apkarošanai veltītā starptautiskā seminārā, kas notika Poznaņā, Polijā, no 2016.gada 7. līdz 10.jūnijam. Seminārā tika pārrunāta sadarbība transportlīdzekļu identifikācijas datubāzes (FAVI) izmantošanā.

16. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Meklējam enerģisku kolēģi Administratīvā un finanšu departamenta direktora amatam!

Meklējam enerģisku kolēģi Administratīvā un finanšu departamenta direktora amatam. Vairāk informācijas par vakanci lūdzam skatīt vteb.gov.lv/vakances.

7. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Baltijas rokrakstu un dokumentu izpētes tiesu ekspertu seminārs Viļņā

Rokrakstu izpētes tiesu eksperte un dokumentu izpētes tiesu eksperti no Valsts tiesu ekspertīžu biroja piedalījās 6. Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu ekspertu seminārā, kas notika no šī gada 2016. gada 24. maija līdz 25. maijam Viļņā. Semināru organizēja Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrs. Nākamo semināru ir plānots organizēt 2018. gadā Rīgā.

6. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

NORDIC rokrakstu izpētes ekspertu seminārs Viļņā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja rokrakstu izpētes tiesu eksperti Viļņā piedalījās 16.Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NORDIC) rokrakstu ekspertu seminārā, kas notika Viļņā no šī gada 25. līdz 27.maijam. Semināru organizēja Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrs, un tajā piedalījās rokrakstu izpētes eksperti no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

6. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Krāsu un stikla izpētes tiesu eksperti piedalās mikroskopijas seminārā Vācijā

VTEB stikla un krāsu izpētes tiesu eksperti kompetences celšanas nolūkā piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Krāsu un stikla izpētes ekspertu darba grupas rīkotajā darbseminārā par galvenajām mikroskopijas metodēm, kas notika Vetzlarā, Vācijā, no šī gada 12. līdz 13.maijam.

24. maijs / 2016Lasīt vairāk

Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāju sanāksme Bilbao

Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) dalīborganizāciju vadītāju ikgadējā sanāksme šogad no 10. līdz 13.maijam notika Bilbao, Spānijā. Sanāksmē piedalījās 56 iestāžu vadītāji un pārstāvji. Valsts tiesu ekspertīžu biroju sanāksmē pārstāvēja tā vadītāja M.Čentoricka. Sanāksme tika veltīta tiesu ekspertīzes darba efektivitātes paaugstināšanas iespēju izskatīšanai, ENFSI iepriekšējā gadā paveikto darbu izvērtēšanai un darba plānu izstrādei 2016./2017. gadam.

23. maijs / 2016Lasīt vairāk

Eiropas tiesneši un prokurori pieredzes apmaiņas vizītē VTEB

Tiesneši un prokurori no 9 Eiropas Savienības valstīm šī gada 20.maijā pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Vizīti Eiropas Juridiskā tālākizglītības tīkla (EJTN) apmaiņas programmas ietvaros organizēja Latvijas Tiesnešu mācību centrs. Vizītes laikā tiesneši un prokurori tika iepazīstināti ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbu un tiesu ekspertīzes jomu Latvijā.

18. maijs / 2016Lasīt vairāk

Konference par Eiropas vienoto tiesu ekspertīzes telpu

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka no šī gada 2. līdz 3.maijam Amsterdamā piedalījās konferencē “Eiropas vienotā tiesu ekspertīzes telpa 2020 – nākotnes attīstība” , kas notika Nīderlandes 2016.gada prezidentūras ietvaros. Konferencē tika skatīti jautājumi par sadarbības veicināšanu starp Eiropas tiesu ekspertīžu iestādēm, lai nodrošinātu vienādi augstu tiesu ekspertīzes darba kvalitātes standartu ievērošanu visā Eiropā, kā arī tika pārrunāti turpmākie soļi un risinājumi Eiropas vienotās tiesu ekspertīzes telpas izveidē.

18. maijs / 2016Lasīt vairāk