Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Baltijas tiesu ekspertu reģistrs – inovāciju labais piemērs

Šī gada 3. un 4. oktobrī Valmierā koncertzālē notika Valsts kancelejas organizēta Augstākā līmeņa attīstības programmas vadītāju konference “Uzdrīksties + eksperimentē + radi= inovācija2”. Starp konferencē izstādītajiem inovācijas piemēriem bija arī Valsts tiesu ekspertīžu biroja izstrādātais Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistrs, kurā vienkopus iespējams atrast informāciju par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem.

7. oktobris / 2019Lasīt vairāk

Rokrakstu eksperte stažējas Slovākijā

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta rokrakstu eksperte no šī gada 1.septembra līdz 6.septembrim Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros stažējās Slovākijas Policijas Tiesu ekspertīžu institūtā. Atbilstoši apmaiņas programmas nosacījumiem šī gada jūnijā VTEB pie sevis uzņēma rokrakstu ekspertu no Slovākijas. Apmaiņas vizīšu izdevumus sedz CEPOL apmaiņas programma.

19. septembris / 2019Lasīt vairāk

Mācības policijas darbiniekiem septembrī

Šī gada 4.,6., 18. un 20 .septembrī Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiek mācības Valsts policijas darbiniekiem par drukas iekārtu identifikācijas iespējām un informācijas tehnoloģiju ekspertīzēm. Procesa virzītāju kompetences celšana ekspertīžu jautājumos ir viena no VTEB prioritātēm.

4. septembris / 2019Lasīt vairāk

VTEB aicina darbā dokumentu un trasoloģijas tiesu ekspertus

Valsts tiesu ekspertīžu birojs aicina pievienoties savai komandai trasoloģijas tiesu ekspertu un dokumentu izpētes tiesu ekspertu. Pirms iecelšanas tiesu eksperta amatā VTEB nodrošina apmācību, pēc kuras tiesu eksperta amata kandidāts var iegūt tiesu eksperta sertifikātu. Vairāk informācijas vteb.gov.lv/vakances.

29. augusts / 2019Lasīt vairāk

Mācības policijas darbiniekiem

Šī gada 21. un 23.augustā Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiek mācības Valsts policijas darbiniekiem par drukas iekārtu identifikācijas iespējām un informācijas tehnoloģiju ekspertīzēm. Procesa virzītāju kompetences celšana ekspertīžu jautājumos ir viena no VTEB prioritātēm.

23. augusts / 2019Lasīt vairāk

STEFA projekta sanāksme Rīgā

No šī gada 31.jūlija līdz 2.augustam Rīgā notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu" (STEFA) aktivitātes G5 darba grupas sanāksme. Sanāksmi organizēja Valsts tiesu ekspertīžu birojs. G5 aktivitātes mērķis ir tiesu ekspertu apmācības pamatprincipu izstrāde matu un šķiedru izpētes jomā. VTEB eksperti ir pārstāvēti trijās no desmit STEFA projekta aktivitātēm, kas saistītas ar tiesu ekspertīžu laboratoriju salīdzinošo novērtēšanu stratēģiskās plānošanas mērķiem, tiesu ekspertu apmācības pamatprincipu izstrādi matu un šķiedru izpētes jomā un labas prakses rokasgrāmatas izstrādi augsnes pēdu izpētes jomā.

19. augusts / 2019Lasīt vairāk

VTEB dokumentu eksperti stažējas Polijas Tiesu ekspertīžu institūtā

VTEB dokumentu eksperti no 10. līdz 14.jūnijam Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL ) apmaiņas programmas ietvaros (CEPOL sedza viena eksperta vizītes izmaksas) stažējās Polijas Tiesu ekspertīžu institūtā Krakovā. Vizītes mērķis – iepazīties ar poļu kolēģu pieredzi dokumentu izpētē ar Ramana spektrometru. Ramana spektrometru VTEB iegādājās Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Projekta mērķis: VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.

9. jūlijs / 2019Lasīt vairāk

Gruzijas tiesu ekspertu vizīte VTEB

Šodien, 8.jūlijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros apmeklēs tiesu eksperti no Gruzijas Kriminālistikas departamenta un Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja eksperti.

8. jūlijs / 2019Lasīt vairāk

Jaunākā informācija par ekspertīžu termiņiem

Jaunākā informācija par ekspertīžu termiņiem: augsnes izpēte – līdz 4 nedēļām; augu valsts objektu izpēte – līdz 3 nedēļām augu taksonomiskās piederības noteikšanai un augu, to izstrādājumu (kokmateriālu, papīra, tabakas u. c.) izpētei; un līdz 15 nedēļām augu sēklu un sēņu micēlija izpētei; ceļu satiksmes negadījumu izpēte – līdz 8 nedēļām; daktiloskopiskā ekspertīze – līdz 5 nedēļām daktiloskopiskajai identifikācijai un līdz 5 nedēļām papillārlīniju pēdu vizualizēšanai; dokumentu ekspertīze – līdz 4 nedēļām dokumentu tehniskajai izpētei un līdz 4 nedēļām dokumentu materiālu izpētei; reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 3 nedēļām; informācijas tehnoloģiju ekspertīze – līdz 5 nedēļām ārpuskārtas izpētei (ja lēmumā ir norādīts pamatojums), līdz 34 nedēļām izpētei parastajā kārtībā, līdz 16 nedēļām datu nesēju apskatei; krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 2 nedēļām transportlīdzekļu pārklājumu, sadzīves krāsu un pārklājumu, speciālo krāsu, polimērmateriālu izpētei un līdz 3 nedēļām speciālo ķīmisko vielu izpētei; metālu un sakausējumu izpēte – līdz 2 nedēļām; naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte – līdz 4 nedēļām naftas produktu un viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu izpētei un līdz 2 nedēļām degošo šķidrumu atlikumu noteikšanai ugunsgrēka izdedžos un citos objektos; stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte – līdz 2 nedēļām; šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte – tekstilšķiedru un to izstrādājumu izpēte (izņemot mehāniskās īpašības), klasifikācija un salīdzinošā izpēte, dzīvnieku matu izpēte, to piederības noteikšana bioloģiskajam taksonam līdz 1 nedēļai, ja nav iesniegti salīdzināmie paraugi, līdz 4 nedēļām, ja ir iesniegti salīdzināmie paraugi, un līdz 4 nedēļām, ja jāveic dzīvnieku matu izpēte; šāviena pēdu ķīmiskā izpēte – līdz 6 nedēļām; rakstīta teksta lingvistiskā izpēte – līdz 10 nedēļām; rokraksta un paraksta izpēte – līdz 10 nedēļām; trasoloģiskā ekspertīze – līdz 4 nedēļām homoskopisko pēdu izpētei, līdz 4 nedēļām mehanoskopisko pēdu izpētei un līdz 24 nedēļām gāzes skaitītāju un plombu izpētei.

4. jūlijs / 2019Lasīt vairāk

VTEB stiprina ekspertīžu kapacitāti ekonomisko un finanšu noziegumu apkarošanai

Šī gada 1.jūlijā noslēdzas Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) īstenots un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēts projekts “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā”, kura mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas – Ramana spektrometrs un Ultra augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums tiesu ekspertīžu kapacitātei. VTEB dokumentu eksperti sadarbībā ar speciālistiem no Vācijas, Francijas, Šveices un Polijas tiesu ekspertīžu iestādēm ir izstrādājuši un aprobējuši jaunas tiesu ekspertīžu metodes, paplašinot dokumentu izpēti ar jaunām iespējām. Sadarbībā ar ārvalstu partneriem tiek turpināts darbs pie metodes rakstītā teksta (rakstāmmateriāla) vecuma noteikšanai, kas ir viens no procesa virzītāju būtiskiem jautājumiem, sevišķi šķetinot noziedzīgus nodarījumus finanšu jomā. Tiesu ekspertīzei ir ievērojama loma ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā, jo pierādījumu kopumu visbiežāk veido dokumenti un pieraksti papīra vai elektroniskā formā, kuru īstumu, izcelsmi, izgatavošanas veidu un vietu un saistību ar noziegumu pēta tiesu eksperti.

28. jūnijs / 2019Lasīt vairāk