Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Administratīvais un finanšu departaments

Administratīvais un finanšu departaments nodrošina Valsts tiesu ekspertīžu biroja saimniecisko darbību un tās atbilstību normatīvo aktu prasībām. Izstrādā līgumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai, veic to uzskaiti un kontroli. Koordinē tiesību aktu izstrādi un virzību. Organizē biroja lietvedību un veido arhīvu. Veic biroja grāmatvedības uzskaiti un budžeta līdzekļu plānošanu. Kontrolē budžeta līdzekļu izlietojumu un sagatavo biroja finanšu pārskatu. Organizē preču un pakalpojumu iepirkumu biroja vajadzībām.