Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Sadarbība ar procesa virzītājiem tiesu ekspertīžu jomā

Šī gada 26.martā VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta eksperti Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē ar policijas darbiniekiem pārrunāja līdzšinējo sadarbību tiesu ekspertīžu jomā. Eksperti sniedza aktuālu un noderīgu informāciju par autotehniskajām ekspertīzēm - transportlīdzekļu sadursmes mehānisma izpēti, uzbraukumu gājējam izpēti un reljefo identifikācijas zīmju izpēti.

Sadarbība ar procesa virzītājiem – izmeklētājiem, prokuroriem, tiesnešiem - tiesu ekspertīžu jautājumos ir viens no nozīmīgākajiem Valsts tiesu ekspertīžu biroja darba virzieniem. Kopēja izpratne par tiesu ekspertīzes iespējām, pareizu jautājumu formulēšanu, tiesu eksperta atzinuma kā pierādījuma vērtēšanu, ekspertīzes rezultātu interpretāciju ir vitāli nepieciešama, lai uzlabotu ekspertīzei iesniegto lietisko pierādījumu kvalitāti, nodrošinātu izmeklēšanas procesa efektivitāti un tiesas spriedumu pamatotību.

 

2. aprīlis / 2014