Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB eksperti Liepājā tiekas ar procesa virzītājiem

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) Tehnisko ekspertīžu departamenta  eksperti  šī gada 9.aprīlī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē Liepājā tikās ar vairāk nekā 80 reģiona policijas darbiniekiem – Patruļpolicijas  nodaļas  Satiksmes uzraudzības rotas (Ceļu policijas) inspektoriem, Kriminālpolicijas nodaļu inspektoriem (izmeklētājiem), Kriminālpolicijas nodaļu priekšnieku vietniekiem, kā arī ar prokuroriem.

VTEB eksperti nolasīja lekcijas par transportlīdzekļu sadursmes mehānisma un uzbraukuma gājējam izpēti, kā arī par reljefo identifikācijas zīmju izpēti. Tāpat tika apspriesti tādi jautājumi kā komplekso, papildus un atkārtotu ekspertīžu noteikšana, šādās ekspertīzēs uzdodamie jautājumi, ekspertīžu veikšanas termiņi, ceļu satiksmes negadījuma protokols un tā shēma, uzbraukuma vietas gājējam noteikšana.

Tikšanās laikā notika aktīva diskusija par kopēju darbu kvalitātes uzlabošanā. Un nobeigumā – izteikta vēlme biežāk redzēt reģionā Valsts tiesu ekspertīžu biroja ekspertus ar lekcijām par dažādiem ekspertīžu veidiem un jaunākajām iespējām ekspertu praksē.

14. aprīlis / 2014