Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

ENFSI autotehnikas tiesu ekspertu sanāksme Rīgā

Valsts tiesu ekspertīžu birojā no šī gada 28.oktobra līdz 30.oktobrim pulcējās autotehniskie eksperti no piecām valstīm. Tiesu ekspertu tikšanās notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) monopolprogrammas 2012 „Virzība uz Eiropas tiesu ekspertīzes standartizāciju, izstrādājot labas prakses rokasgrāmatas” (Towards European Forensic Science through Best Practice Manuals) projekta ietvaros.
 
Šajā projektā Valsts tiesu ekspertīžu birojs kopā ar Igaunijas, Gruzijas un Rumānijas kolēģiem Lietuvas Tiesu ekspertīžu centra vadībā piedalās labas prakses rokasgrāmatas izstrādē ceļu satiksmes negadījumu sadursmes mehānisma izpētes jomā.
 
Nākamā projekta darba grupas sanāksme plānota 2015.gada martā Tbilisi (Gruzijā).
 
Ceļu satiksmes negadījumu skaitam ir tendence augt, līdz ar to pastiprināta sabiedrības uzmanība ir pievērsta šo gadījumu objektīvai izpētei un tiesu spriedumu pamatotībai. Ceļu satiksmes negadījumu izpēte ir viena no tām nedaudzajām jomām, kurā vēl līdz šim nav sagatavota labas prakses rokasgrāmata jeb vadlīnijas.
 
Projekta darba grupas dalībnieki ar VTEB pārstāvjiem
 
 
30. oktobris / 2014