Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Seminārs policijas darbiniekiem Daugavpilī par autotehniskajām ekspertīzēm

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Tehnisko ekspertīžu departamenta direktore Z.Miķelsone un Tehnisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperti šī gada 30.oktobrī plkst.11:00 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē Daugavpilī  tiksies ar policijas darbiniekiem, sniedzot lekcijas par tēmām - tiesu ekspertīzes iespējas transportlīdzekļu sadursmes un uzbraukuma gājējam izpētē un reljefo identifikācijas zīmju izpēte.

Tiesībsargājošo iestāžu darbinieku kompetences celšanas tiesu ekspertīžu jautājumos ir viens no nozīmīgākajiem Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbības virzieniem.

 

27. oktobris / 2015