Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Informācija ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB tiesu ekspertīžu termiņiem

Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem:

 • augsnes izpēte - līdz 4 nedēļām;

 • augu valsts objektu izpēte - līdz 3 nedēļām;

 • ceļu satiksmes negadījumu izpēte - līdz 4 nedēļām;

 • daktiloskopiskā identifikācija - līdz 2 nedēļām;

 • dokumentu tehniskā ekspertīze – līdz 3 nedēļām;

 • informācijas tehnoloģiju ekspertīzes – līdz 8 mēnešiem;

 • IT apskates veikšana - procesa virzītāja noteiktajā laikā;

 • krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 2 nedēļām; speciālo krāsvielu izpēte - līdz 4 nedēļām;

 • lingvistiskā izpēte – līdz 2 mēnešiem;

 • metālu un sakausējumu izpēte - līdz 2 nedēļām;

 • naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu izpēte - līdz 4 nedēļām;

 • papillārlīniju pēdu vizualizēšana - līdz 2 nedēļām;

 • reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 4 nedēļām;

 • rokrakstu ekspertīze – līdz 2 mēnešiem;

 • stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte - līdz 3 nedēļām;

 • šāviena pēdu ķīmiskā izpēte - līdz 3 nedēļām;

 • šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte: bez salīdzināmā parauga - līdz 1 nedēļai, ar salīdzināmo paraugu - līdz 3 nedēļām.

   

  Kriminālprocesā vai administratīvajā procesā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic bez maksas, pamatojoties uz procesa virzītāja (tiesa, tiesībsargājošās iestādes) lēmumu par ekspertīzes noteikšanu. Ekspertīze tiks veikta steidzamības kārtā, ja lēmumā par ekspertīzes noteikšanu būs norādīts pamatojums.

 

9. oktobris / 2017