Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu sanāksme Rīgā

Šī gada 14.aprīlī Valsts tiesu ekspertīžu birojā uz sanāksmi pulcējās ceļu satiksmes negadījumu izpētes tiesu eksperti  no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Sanāksmē tika apspriesti aktuāli jautājumi ceļu satiksmes negadījumu ekspertīzes jomā – gan jaunas iespējas ceļa satiksmes negadījumu datormodelēšanā, gan iespējas izmantot videoierakstus dažādu ceļu satiksmes negadījuma parametru iegūšanai, kā arī tika apspriestas aktuālākās nozares attīstības tendences Baltijas valstīs.

Sanāksme notika Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas ietvaros. Asociācija tika dibināta 1999.gadā ar mērķi radīt labvēlīgus apstākļus tiešām saiknēm un sadarbībai starp ekspertīžu iestādēm. Sadarbība notiek organizējot pieredzes apmaiņas, konsultācijas, seminārus, vizītes un citus līdzīgus pasākumus atsevišķiem darbiniekiem un delegācijām.

 

14. aprīlis / 2016