Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Lekcijas policijas darbiniekiem par ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertīzēm

Šī gada 18.aprīlī VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta satiksmes negadījumu izpētes  tiesu eksperti nolasīja lekcijas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroja darbiniekiem par tiesu ekspertīzes iespējām  transportlīdzekļu sadursmes un uzbraukuma gājējam izpētē. Tiesu eksperti informēja par jautājumiem, kurus iespējams noskaidrot ekspertīzē,  tiesu ekspertīzei nepieciešamajiem sākuma datiem un ceļu satiksmes negadījumu modelēšanas iespējām ar datorprogrammām.

 

19. aprīlis / 2016