Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu darba grupas sanāksme Prāgā

No 2016. gada 11.aprīļa līdz 13. aprīlim Prāgā notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Piektā Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes (APST) tiesu ekspertu darba grupas sanāksme, kurā piedalījās 43 dalībnieki no Beļģijas, Dānijas, Čehijas, Itālijas, Francijas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Spānijas, Šveices, Ungārijas, Vācijas tiesu ekspertīžu laboratorijām, universitātēm u.c. ar tiesu ekspertīzes jomu saistītām organizācijām. Latviju sanāksmē pārstāvēja VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore, kas pārstāv VTEB arī ENFSI APST ekspertu darba grupas Vadības komitejā, un tiesu eksperte no šī paša departamenta.

 

20. aprīlis / 2016