Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB dalība dokumentu izpētes datu platformas projektā

Valsts tiesu ekspertīžu birojs uzsācis dalību Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta  “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” N5 aktivitātes īstenošanā.

Projekta aktivitāte N5 tiek īstenota ENFSI Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) ietvaros, piedaloties 18 tiesu ekspertīžu iestādēm. Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā.

Vairāk informācijas par projektu sadaļā vteb.gov.lv/projekti.

 

11. maijs / 2016