Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Konference par Eiropas vienoto tiesu ekspertīzes telpu

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka no šī gada 2. līdz 3.maijam Amsterdamā piedalījās konferencē “Eiropas vienotā tiesu ekspertīzes telpa 2020 – nākotnes attīstība” , kas notika Nīderlandes 2016.gada prezidentūras ietvaros. Konferencē tika skatīti jautājumi par sadarbības veicināšanu starp Eiropas tiesu ekspertīžu iestādēm, lai nodrošinātu vienādi augstu tiesu ekspertīzes darba kvalitātes standartu ievērošanu visā Eiropā, kā arī tika pārrunāti turpmākie soļi un risinājumi Eiropas vienotās tiesu ekspertīzes telpas izveidē.

 

18. maijs / 2016