Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

ENFSI MP2014 monopolprojekta sanāksme Diseldorfā

Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors no šī gada 7. līdz 10.jūnijam piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” aktivitātes N5 darba grupas sanāksmē, kas notika Diseldorfā. Sanāksmes ietvaros Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors apmeklēja arī pasaulē lielāko drukas un mediju risinājumu izstādi DRUPA, kurā iepazinās ar jaunākajām drukas tehnoloģijām un jomas sasniegumiem.

Projekta aktivitāte N5 tiek īstenota Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) ietvaros, piedaloties 18 tiesu ekspertīžu iestādēm. Latviju projektā pārstāv Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB). Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā.

 

28. jūnijs / 2016