Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB vadītāja vietnieks ievēlēts ENFSI EFSA 2020 īpašajā komisijā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks Raimonds Apinis ievēlēts Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas īpašajā komisijā EFSA 2020, kuras uzdevumu lokā ir Eiropas Padomes secinājumu detalizēta izvērtēšana un atbilstoša rīcības plāna izstrāde Eiropas vienotās tiesu ekspertīžu telpas iniciatīvas (EFSA 2020) ieviešanai. Šīs iniciatīvas mērķis ir līdz 2020.gadam veikt pasākumus, lai nodrošinātu minimālo kvalitātes standartu ieviešanu tiesu ekspertīžu laboratorijās, tiesu ekspertīžu rezultātu atzīšanu citu ES dalībvalstu teritorijā, informācijas apmaiņu starp tiesu ekspertīžu laboratorijām un citus pasākumus.

 

29. septembris / 2016