Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Sveicam VTEB darbiniekus ar apbalvojumiem!

Šī gada 17.novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā tieslietu ministrs Dz.Rasnačs pasniedza tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvojumus.

Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksts un „zelta” spalva par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, par darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu tika piešķirti VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniecei Janai Aumeisterei un kvalitātes vadītājai Maijai Alksnei.

Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raksts un „sudraba” spalva par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, par darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu tika piešķirti VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu ekspertei Gunai Graudiņa un Dokumentu ekspertīžu departamenta vecākajam tiesu ekspertam Marekam Smilgam.

Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā saņēma VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta vecākais tiesu eksperts Aigars Āboliņš un Administratīvā un finanšu departamenta vecākā grāmatvede Īrisa Hūne.

Attēlā: Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākuma dalībnieki

 

21. novembris / 2016