Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Mikroskopijas seminārs Prāgā

VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta un Dokumentu ekspertīžu departamenta ekspertes šī gada 21. un 22. novembrī piedalījās starptautiskā seminārā "New methods, instrumentation and ideas for analysis and microscopy in forensic science", kas notika Prāgā. Semināru organizēja Čehijas Kriminālistikas pārvalde.

 

7. decembris / 2016