Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Eiropas dokumentu eksperti pulcēsies Rīgā

No šī gada 11. līdz 13.septembrim Rīgā notiks Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) 17tā sanāksme un EDEWG Vadības komitejas sanāksme. Dokumentu ekspertu darba grupas sanāksmē piedalīsies 73 dalībnieki no 50 tiesu ekspertīžu laboratorijām, kas pārstāv 27 valstis.

Sanāksmes organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB). ENFSI Dokumentu ekspertu darba grupas mērķis ir informācijas un zināšanu apmaiņa, kvalitātes jautājumu risināšana un sadarbības veicināšana dokumentu ekspertīžu jomā. VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds darbojas EDEWG Vadības komitejā kopš 2014.gada. Dokumentu ekspertu darba grupā ir pārstāvētas 57 tiesu ekspertīžu iestādes no 31 valsts.

Papildus informācijai lūdzam kontaktēties ar V.Freidenfeldu, tālrunis 67517735, e-pasts: vitalijs.freidenfelds@vteb.gov.lv.

 

6. septembris / 2017