Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB tiesu eksperti stažējas Prāgas Kriminālistikas institūtā

No šī gada 18. līdz 22. septembrim divi Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti no Dokumentu ekspertīžu departamenta stažējas Prāgas Kriminālistikas institūtā. Vizītes mērķis ir zināšanu, labās prakses un pieredzes apmaiņa dokumentu izpētes un informācijas tehnoloģiju ekspertīžu jomā. Pasākums notiek Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros. Prāgas Kriminālistikas institūta kolēģi līdzvērtīgā vizītē stažējās Valsts tiesu ekspertīžu birojā no šī gada 29.maija līdz 2.jūnijam. Prāgas Kriminālistikas institūts ir Čehijas Republikas Policijas struktūrvienība, kuras kompetencē ir tiesu ekspertīzes pakalpojumu nodrošināšana.

 

22. septembris / 2017