Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Slovākijas tiesu eksperts stažējas Valsts tiesu ekspertīžu birojā

No šī gada 25.septembra līdz 29.septembrim dokumentu izpētes tiesu eksperts no Slovākijas Tiesu ekspertīžu institūta mācību vizītē apmeklēs Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Vizītes mērķis ir zināšanu, labās prakses un pieredzes apmaiņa dokumentu izpētes jomā. Pasākums notiek Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros. Izmantojot šo pašu programmu, Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds no šī gada 28.maija līdz 2.jūnijam pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Slovākijas Tiesu ekspertīžu institūtu. Slovākijas Tiesu ekspertīžu institūts ir Slovākijas Policijas struktūrvienība, kuras kompetencē ir tiesu ekspertīžu veikšana.

 

25. septembris / 2017