Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB ekspertu dalība kvalitātes darba grupas sanāksmē Slovēnijā

VTEB kvalitātes vadītāja M.Alksne un Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Kvalitātes un kompetences koordinēšanas darba grupas (QCLG) gadskārtējā sanāksmē, kas šogad no 10. līdz 12.oktobrim notika Bledā, Slovēnijā.

 

 

12. oktobris / 2017