Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Rokrakstu ekspertu sanāksme Slovēnijā

Rokrakstu eksperte no VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta un šī paša departamenta direktora vietniece J.Aumeistere no šī gada 2. līdz 6.oktobrim piedalījās Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) sanāksmē, kas šogad notika Bledā, Slovēnijā. Līdztekus ENFHEX sanāksmei notika arī ENHEX Vadības komitejas sanāksme, kurā VTEB pārstāvēja J.Aumeistere.

 

18. oktobris / 2017