Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

STEFA projekta sanāksme Francijā

VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta  “Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu” (Steps Towards a European Forensic Science Area,  STEFA) aktivitātes G9 darba grupas sanāksmē, kas no 9. līdz 10.aprīlim notika Pontuāzā, Francijā. Šīs projekta aktivitātes mērķis ir labas prakses vadlīniju izstrāde augsnes pēdu salīdzināšanas jomā. Nākamā projekta sanāksme no 12. līdz 14.septembrim notiks Rīgā.

 

25. aprīlis / 2018