Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Norisināsies starptautiska konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”

Šī gada 13. septembrī Rīgā, viesnīcā “Tallink hotel Rīga” (Elizabetes ielā 24), norisināsies starptautiska konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”, ko organizē Tiesu administrācija sadarbībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001)  ietvaros. 

Konferences mērķis ir veicināt vienotu izpratni par tiesu ekspertīžu iespējām, ekspertīžu rezultātu novērtēšanu, interpretēšanu,  tiesu ekspertīžu lomu un nozīmi kopējā kontekstā ar citiem pierādījumiem, ekspertīžu noteikšanas pamatotību un ekspertīzes apjoma izdevumu samērojamību ar nodarījumu, rezultātu izmantošanu tiesvedības procesā un citiem aktuāliem jautājumiem. Minētās konferences mērķgrupa ir tiesu eksperti, prokurori un tiesneši.

 

11. septembris / 2018