Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Dalība STEFA projekta sanāksmē Vīnē

Eksperte no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta no 5. līdz 9.februārim piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu" (STEFA) aktivitātes G5 darba grupas sanāksmē, kas notika Vīnē, Austrijā. Šīs aktivitātes mērķis ir tiesu ekspertu apmācības pamatprincipu izstrāde matu un šķiedru izpētes jomā. Nākamā projekta sanāksme šī gada jūlija beigās notiks Rīgā.

 

1. marts / 2019