Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Juridiskās koledžas studenti un Jauno juristu skolas dalībnieki apmeklē VTEB

Valsts tiesu ekspertīžu birojā (VTEB) 12.martā viesosies Juridiskās koledžas studenti un Valmieras Valsts ģimnāzijas Jauno juristu skolas dalībnieki. Vizītes mērķis ir iepazīties ar VTEB darbu, tiesu eksperta profesiju, tiesu ekspertīžu veidiem un tehnisko aprīkojumu.

Jauno tiesību zinātņu speciālistu iepazīstināšana ar tiesu ekspertu darbu ir viena no nozīmīgākajām VTEB aktivitātēm. Pieredze liecina, ka tiesu ekspertīzes pamatprincipu izprašana ir būtiska ikvienā profesijā, kas saistīta ar tiesībaizsardzības jomu.

 

11. marts / 2019