Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Rokrakstu eksperte stažējas Slovākijā

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta rokrakstu eksperte no šī gada 1.septembra līdz 6.septembrim Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros stažējās Slovākijas Policijas Tiesu ekspertīžu institūtā. Atbilstoši apmaiņas programmas nosacījumiem šī gada jūnijā VTEB pie sevis uzņēma rokrakstu ekspertu no Slovākijas. Apmaiņas vizīšu izdevumus sedz CEPOL apmaiņas programma.

 

19. septembris / 2019