Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB darbinieki saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumus

2019. gada 15. novembrī svinīgajā Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā tika pasniegti Tieslietu ministrijas apbalvojumi.  Apsveicam kolēģus - Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta vecākās tiesu ekspertes Silviju Kokoreviču un Aiju Kampu ar saņemto I pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu, VTEB vadītāja vietnieku Raimondu Apini ar II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu, kā arī Tehnisko ekspertīžu departamenta tiesu ekspertu Žani Mušu ar saņemto Goda diplomu.

 

19. novembris / 2019