Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

ENFSI gadskārtējā rokrakstu ekspertu darba grupas konference Rīgā

Rīgā 2013.gada 5.septembrī tieslietu ministrs J. Bordāns atklāja Valsts tiesu ekspertīžu biroja rīkoto Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas gadskārtējo rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) konferenci, kas notika viesnīcā „Avalon”. Konferencē piedalījās 50 eksperti no 27 Eiropas valstīm, kā arī vieslektori no ASV un Kanādas.

ENFHEX konference notiek reizi divos gados kādā no iepriekš izvēlētām Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas dalībvalstīm. Šī gada konference tika veltīta diskusijai par ekspertu praksē bijušiem sarežģītiem un interesantiem gadījumiem („Present your case!”). Konferences laikā notika arī praktisks darbs grupās, kurās tika izskatīti sarežģītākie jautājumi par parakstu atdarināšanu, pašviltojumiem, apzinātu izmainīšanu, kas ir ļoti aktuāli ekspertu ikdienas darbā. Notika priekšlasījumi arī par novitātēm rokrakstu ekspertīžu jomā un par secinājumu skalas harmonizēšanu, lietojumu un interpretāciju dažādās Eiropas valstīs.

Rokrakstu ekspertīze ir viens no pieprasītākajiem tiesu ekspertīžu veidiem, ar kuras palīdzību tiek identificēts paraksta, ieraksta vai teksta izpildītājs, kā arī tiek risināti tāda veida jautājumi, kas saistīti ar rokrakstu – rokraksta un paraksta atdarināšana, diagnosticējošie faktori – slimības, alkohola, narkotisko vielu, neierastu apstākļu ietekme uz rokrakstu, pašviltoti paraksti u.tml.

 
9. septembris / 2013