Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

ENFSI šaujamieroču un šāviena pēdu ekspertu darba grupa sanāksme Rīgā

Rīgā no 2013.gada 10.septembra līdz 13. septembrim notika Valsts tiesu ekspertīžu biroja rīkotā Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas šaujamieroču un šāviena pēdu ekspertu darba grupas (EWG Firearms/GSR) 20. jubilejas sanāksme. Sanāksmē viesnīcā „Radisson Blu Daugava” piedalījās 135 eksperti no 34 pasaules valstīm, to skaitā pārstāvji no ASV, Kanādas un Austrālijas. Sanāksmi 11. septembrī atklāja Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina.

EWG Firearms/GSR ekspertu darba grupa ir viena no lielākajām ENFSI darba grupām. Šī gada sanāksme ir jubilejas sanāksme, jo jau 20. reizi vienkopus pulcēja ekspertus, kuru ikdienas pienākums ir saistīts ar šaujamieroču un šāviena pēdu izpēti. Sanāksmē piedalījās arī pārstāvji no tādiem pasaulē atzītiem analītisko un optisko iekārtu ražošanas uzņēmumiem, kā „Forensic Technology Inc”, „Projectina AG”, „Reinishaw”, „Oxford Instruments GMBH”, „Carl Zeiss Microscopy GmbH”, „Bruker Baltic OU”, „Special Business Centre Co. Ltd”, kā arī gludstobru ieroču munīcijas ražotājs no Latvijas „D Dupleks Ltd”.

Izmeklējot noziegumus, kas saistīti ar šaujamieroču pielietošanu, vienmēr ir nepieciešama tiesu ballistiskā ekspertīze un šāviena pēdu ķīmiskā ekspertīze. Viens no šī gada sanāksmes aktuālākajiem tematiem bija šāviena laika noteikšana. Vairākas lekcijas tika veltītas jaunam virzienam - šāviena produktu organiskās daļas izpētei. Tāpat šajā sanāksmē tika apskatītas izmaiņas šāviena produktu ķīmiskajā sastāvā un tā izpētes metodēs, parādoties jauniem kapseles iniciējošiem sastāviem, kā arī tika sniegtas prezentācijas par šaujamieroču digitālās identifikācijas sistēmām. Tā kā eksperti gada laikā piedalījās vairākos starplaboratoriju testos, sanāksmē tika prezentēti arī šo testu rezultāti. Vairāk informācijas interneta vietnē: http://www.vteb.gov.lv/Firearms-GSR.

16. septembris / 2013