Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu tehnisko ekspertu seminārs

Valsts tiesu ekspertīžu birojā šī gada 18. oktobrī notika Trešais Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu tehnisko ekspertu seminārs. Semināra laikā tika analizēti starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas rezultāti, apspriestas rokrakstu un dokumentu tehnisko tiesu ekspertīžu attīstības tendences, aktualitātes, kā arī dažādu valstu pieredze šo tiesu ekspertīžu darba organizācijā. Seminārā piedalījās 26 tiesu eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

21. oktobris / 2013