Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

ENFSI Dokumentu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksme Lisabonā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) Vadības komitejas sanāksmē, kas notika šī gada 9.un 10.aprīlī Lisabonā. 2014.gadā VTEB pārstāvis tika ievēlēts EDEWG Vadības komitejā, uzņemoties atbildību par kvalitātes vadības jautājumiem. Dokumentu ekspertu darba grupā darbojas 57 dalībnieki no 31 valsts.

23. aprīlis / 2015Lasīt vairāk

ENFSI Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes tiesu ekspertu darba grupas sanāksme Rīgā

Ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga uzrunu šī gada 15. aprīlī tika atklāta Valsts tiesu ekspertīžu biroja organizētā Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes tiesu ekspertu darba grupas Ceturtā sanāksme. Sanāksme notika no 15. līdz 17. aprīlim Rīgā viesnīcas “Konventa sēta” konferenču zālē “Georgs”, pulcējot 35 tiesu ekspertus un speciālistus no 11 Eiropas valstīm, kā arī no Austrālijas un Krievijas. Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes tiesu ekspertu darba grupā darbojas eksperti, kas ikdienā veic visa veida dzīvnieku un augu bioloģisko pēdu, kā arī augsnes pēdu izpēti tiesu ekspertīzes vajadzībām. Tā dibināta 2010.gadā un ir jaunākā no ENFSI ekspertu darba grupām.

14. aprīlis / 2015Lasīt vairāk

ENFSI autotehnikas tiesu ekspertu sanāksme Tbilisi

Gruzijas Nacionālajā tiesu ekspertīžu birojā Tbilisi šī gada 24. un 25.martā pulcējās autotehnikas tiesu eksperti no piecām valstīm. Tiesu ekspertu tikšanās notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) monopolprogrammas 2012 „Virzība uz Eiropas tiesu ekspertīzes standartizāciju, izstrādājot labas prakses rokasgrāmatas” (Towards European Forensic Science through Best Practice Manuals) projekta ietvaros. Latviju projekta darba grupas sanāksmē pārstāvēja tiesu eksperts no Valsts tiesu ekspertīžu biroja Tehnisko ekspertīžu departamenta.

13. aprīlis / 2015Lasīt vairāk

CEPOL konference „Kibernoziegumi – stratēģiskais līmenis”

No šī gada 24. līdz 27.martam Jūrmalā norisinājās Eiropas Policijas akadēmijas (CEPOL) konference „Kibernoziegumi – stratēģiskais līmenis”. Valsts tiesu ekspertīžu biroju konferencē pārstāvēja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors.

13. aprīlis / 2015Lasīt vairāk

Dalība PC Crash seminārā Lincā, Austrijā

Tiesu eksperts no VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta no šī gada 30.marta līdz 2. aprīlim Lincā, Austrijā, piedalījās Dr. Steffan Datentechnik GmbH (DSD) organizētajā mācību seminārā par PC-Crash datorprogrammas iespējām ceļu satiksmes negadījumu izpētē. Semināra laikā tika gūtas ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī nostiprinātas praktiskās iemaņas ceļu satiksmes negadījumu izpētē, tostarp piedaloties sadursmes testos specializētā testu poligonā.

13. aprīlis / 2015Lasīt vairāk

Dalība Nīderlandes Tiesu ekspertīžu institūta IT tiesu ekspertu mācību kursos

Divi VTEB informācijas tehnoloģiju tiesu eksperti no šī gada 23. līdz 27.februārim paaugstināja kvalifikāciju, piedaloties Nīderlandes Tiesu ekspertīžu institūta organizētajos IT tiesu ekspertu mācību kursos. Mācību kurss aptvēra četras tēmas – datu analīze, mikroshēmu izpēte, mobilo telefonu izpēte un cieto disku izpēte. Kapacitātes celšana informācijas tehnoloģiju ekspertīžu jomā ir viena no VTEB prioritātēm.

16. marts / 2015Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņa Lietuvas Valsts policijas tiesu ekspertīžu centrā

No šī gada 11.februāra līdz 13.februārim tiesu eksperts no VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja Lietuvas Valsts policijas tiesu ekspertīžu centru. Vizītes laikā eksperts iepazinās ar lietuviešu kolēģu pieredzi reljefo numura zīmju ekspertīžu jomā, izmantotajām metodēm un tiesu eksperta atzinuma noformēšanas īpatnībām. Starptautiskā sadarbība ir nozīmīgs tiesu ekspertīžu darba aspekts. Pieredzes apmaiņa un stažēšanās citu valstu ekspertīžu iestādēs sniedz būtisku ieguldījumu tiesu ekspertu kvalifikācijas celšanā.

25. februāris / 2015Lasīt vairāk

Dalība konferencē Prāgā par datu atjaunošanu no cietvielu un cietajiem diskiem

Šī gada 6.februārī Prāgā notika konference par datu atjaunošanas tehniskajām iespējām no cietvielu (SSD) un cietajiem (HDD) diskiem (New Technology Advances in SSD and HDD data recovery). Valsts tiesu ekspertīžu biroju konferencē pārstāvēja informācijas tehnoloģiju tiesu eksperts no Dokumentu ekspertīžu departamenta.

13. februāris / 2015Lasīt vairāk

Valsts tiesu ekspertīžu birojs palielina akreditēto tiesu ekspertīžu jomu skaitu

2014.gada 19.-21. novembrī Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs uzraudzības vizītes ietvaros veica Valsts tiesu ekspertīžu biroja atkārtotu novērtēšanu par atbilstību standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" prasībām un 2015.gada 15.janvārī pieņēma lēmumu saglabāt VTEB akreditāciju esošajā akreditācijas sfērā un paplašināt to ar autotehnisko ekspertīžu un augsnes izpētes jomu, kā arī elementu sastāva noteikšanas ar elektronu mikroskopiju metodi. Akreditācijas darbības laiks – līdz 2017.gada 19.jūnijam.

11. februāris / 2015Lasīt vairāk

Mācības tiesu ekspertīžu noteicējiem par rokrakstu ekspertīzi

Valsts tiesu ekspertīžu birojā 2015.gada 10.februārī notika mācības tiesu ekspertīžu noteicējiem par rokrakstu un lingvistisko ekspertīzi.

11. februāris / 2015Lasīt vairāk