Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Ieteikumi datu nesēja apskatei pirms ekspertīzes noteikšanas

VTEB mājaslapā pieejami Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes izstrādātie Ieteikumi datu nesēja apskatei pirms ekspertīzes noteikšanas. Ieteikumu mērķis ir paaugstināt izmeklēšanas efektivitāti un samazināt izmeklēšanas laiku, veicot datu nesēju apskati pirms informācijas tehnoloģiju ekspertīzes noteikšanas. Šos un citus ieteikumus lūdzam skatīt sadaļā „Noderīgi ekspertīžu noteicējiem”.

5. janvāris / 2015Lasīt vairāk

Sveiciens svētkos

Novēlam laimīgu, saticīgu un bagātu Jauno gadu!

30. decembris / 2014Lasīt vairāk

VTEB tiesu eksperte sekmīgi nokārto ENFSI tiesu ekspertīzes zināšanu pārbaudi

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperte I.Gutovska ir sekmīgi nokārtojusi Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) tiesu ekspertīzes pamatzināšanu pārbaudi (Basic General Forensic Knowledge Exam). Šāda zināšanu pārbaude, kas izstrādāta ENFSI monopolprojekta ietvaros, notiek pirmo reizi. Tās mērķis ir nodrošināt ekspertu zināšanu pārbaudi tiesu ekspertīzes pamatjautājumos, veicinot zināšanu un prasmju līmeņa izlīdzināšanu starp ENFSI ietilpstošajām tiesu ekspertīžu iestādēm.

30. decembris / 2014Lasīt vairāk

INTERPOLa seminārs Lionā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors no 9. līdz 11.decembrim Lionā piedalījās Piektajā seminārā par krustojošos līniju fizikāli ķīmisko izpēti. Semināru organizēja Interpola ģenerālsekretariāts.

22. decembris / 2014Lasīt vairāk

CEPOL mācības par tiesu ekspertīzi kibernoziegumu izmeklēšanā un digitālajiem pierādījumiem

Tallinā no 16. līdz 20. novembrim notika Eiropas Policijas koledžas (CEPOL) mācību seminārs par tiesu ekspertīzes iespējām kibernoziegumu izmeklēšanā un digitālajiem pierādījumiem (Cybercrime forensics & digital evidence). Mācību semināru apmeklēja arī informācijas tehnoloģiju eksperte no Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta.

5. decembris / 2014Lasīt vairāk

Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu ekspertu sanāksme Tallinā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja rokrakstu un dokumentu izpētes eksperti 27.novembrī piedalījās Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu ekspertu sanāksmē Tallinā. Sanāksmē tika izvērtēti Lietuvas ekspertu izstrādātā testa rezultāti, kā arī pārrunātas aktuālas norises rokrakstu un dokumentu izpētes jomā. Nākamā Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu ekspertu sanāksme plānota 2016.gadā Lietuvā.

4. decembris / 2014Lasīt vairāk

ENFSI Informācijas tehnoloģiju ekspertu darba grupas sanāksme Tallinā

Tallinā no 18.novembra līdz 21.novembrim norisinājās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Informācijas tehnoloģiju tiesu ekspertu darba grupas gadskārtējā sanāksme. Valsts tiesu ekspertīžu biroju sanāksmē pārstāvēja IT eksperts no Dokumentu ekspertīžu departamenta.

3. decembris / 2014Lasīt vairāk

Mācību seminārs par tiesu ekspertīzēm Valmierā

Valmierā 12.decembrī notiks izbraukuma seminārs Vidzemes tiesu apgabala tiesnešiem, prokuroriem un policijas darbiniekiem. Seminārā Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti sniegs ieskatu rokrakstu un dokumentu ekspertīzēs, ķīmiskās un bioloģiskās izpētes iespējās, kā arī ceļa satiksmes negadījumu izpētē.

2. decembris / 2014Lasīt vairāk

ENFSI Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksme Rīgā

No 1. līdz 2.decembrim Rīgā notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu (APST) ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksme. Tās laikā tika lemti dažādi darba grupas organizatoriskie jautājumi, kā arī plānota Ceturtās ENFSI APST ekspertu darba grupas sanāksmes norise. Ekspertu darba grupas sanāksme notiks Rīgā no 2015.gada 15.aprīļa līdz 17.aprīlim. Gan Vadības komitejas sanāksmi decembrī, gan ekspertu darba grupas sanāksmi nākamā gada aprīlī organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

28. novembris / 2014Lasīt vairāk

ENFSI Ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu darba grupas sanāksme Kopenhāgenā

Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu darba grupas (RAA EWG) sanāksme notika 15. un 16.oktobrī Kopenhāgenā. Valsts tiesu ekspertīžu biroju sanāksmē pārstāvēja tiesu eksperts no Tehnisko ekspertīžu departamenta.

26. novembris / 2014Lasīt vairāk