Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

ENFSI Rokrakstu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksme Cīrihē

Šogad 17. un 18.novembrī Cīrihē notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) Vadības komitejas sanāksme. Latviju Vadības komitejā pārstāv Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece, kas arī piedalījās sanāksmē.

22. novembris / 2014Lasīt vairāk

ENFSI Kvalitātes un kompetences koordinēšanas darba grupa sanāksme

No šī gada 4. līdz 6.novembrim Barselonā norisinājās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas Kvalitātes un kompetences koordinēšanas darba grupas (QCLG) ikgadējā sanāksme. Valsts tiesu ekspertīžu biroju sanāksmē pārstāvēja VTEB kvalitātes vadītāja.

14. novembris / 2014Lasīt vairāk

Sveicam valsts svētkos!

Valsts tiesu ekspertīžu birojs sveic valsts svētkos!

14. novembris / 2014Lasīt vairāk

Apbalvojumi VTEB darbiniekiem!

Šī gada 7. novembrī svinīgajā pasākumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pasniedza Tieslietu ministrijas apbalvojumus tieslietu sistēmas darbiniekiem. Par ilggadēju darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, kā arī nozīmīgu un radošu darbu ar II pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu apbalvota Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperte Ieva Gutovska. Ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu apbalvota Dokumentu ekspertīžu departamenta tiesu eksperte Sigita Silarāja un Tehnisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperts Leonīds Ivanovs.

13. novembris / 2014Lasīt vairāk

Mācību vizīte Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrā

No 3. līdz 5.novembrim trīs Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta tiesu eksperta palīgi Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrā papildināja zināšanas informācijas tehnoloģiju ekspertīžu jomā. Zināšanu un pieredzes apmaiņa ir nozīmīga tiesu ekspertu darba sastāvdaļa. Informācijas tehnoloģiju izpētē jaunu zināšanu apguve ir īpaši svarīga, ņemot vērā moderno tehnoloģiju straujo attīstību.

13. novembris / 2014Lasīt vairāk

VTEB pārstāvis ievēlēts ENFSI Dokumentu ekspertu darba grupas vadības komitejā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds ir ievēlēts Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) vadības komitejā. V.Freidenfelda pārziņā būs kvalitātes vadības jautājumi. Dokumentu ekspertu darba grupā darbojas 57 dalībnieki no 31 valsts.

30. oktobris / 2014Lasīt vairāk

ENFSI autotehnikas tiesu ekspertu sanāksme Rīgā

Valsts tiesu ekspertīžu birojā no šī gada 28.oktobra līdz 30.oktobrim pulcējās autotehniskie eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas un Rumānijas. Tiesu ekspertu tikšanās notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) monopolprogrammas 2012 „Virzība uz Eiropas tiesu ekspertīzes standartizāciju, izstrādājot labas prakses rokasgrāmatas” (Towards European Forensic Science through Best Practice Manuals) projekta ietvaros. Projekta mērķis ir labas prakses rokasgrāmatas (vadlīniju) izstrāde ceļu satiksmes negadījumu sadursmes mehānisma izpētes jomā.

30. oktobris / 2014Lasīt vairāk

ENFSI Ugunsgrēku un eksploziju ekspertu darba grupas ikgadējā sanāksme

No šī gada 30.septembra līdz 4.oktobrim Barselonā norisinājās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Ugunsgrēku un eksploziju ekspertu darba grupas (FEIWG) ikgadējā sanāksme. Šī gada sanāksmē piedalījās 51 dalībnieks no 20 valstīm. Valsts tiesu ekspertīžu biroju šajā sanāksmē pārstāvēja eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta.

29. oktobris / 2014Lasīt vairāk

Meklējam jaunu kolēģi - tiesu eksperta palīgu/palīdzi Dokumentu ekspertīžu departamentā!

Meklējam jaunu kolēģi - tiesu eksperta palīgu/palīdzi (dokumentu tehniskās ekspertīzes) Dokumentu ekspertīžu departamentā! Informāciju par vakanci lūdzam skatīt sadaļā "Vakances".

22. oktobris / 2014Lasīt vairāk

ENFSI seminārs par tiesu ekspertīzes pamatzināšanu pārbaudi

Šī gada 9. un 10.oktobrī Delftā, Nīderlandē, notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) seminārs par ENFSI tiesu ekspertīzes pamatzināšanu pārbaudi (ENFSI Basic General Forensic Knowledge Exam). Pārbaude paredzēta, lai sniegtu starptautisku apliecinājumu tiesu ekspertu zināšanām. VTEB šajā seminārā pārstāvēja tiesu eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta.

21. oktobris / 2014Lasīt vairāk