Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Mācību seminārs par augsnes un putekļu mikroskopiju Beļģijā

Tiesu eksperte no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu (APST) darba grupas organizētajā darba seminārā „Augsnes un putekļu mikroskopija”, kas notika no šī gada 22. līdz 27.jūnijam Namūrā, Beļģijā.

2. jūlijs / 2015Lasīt vairāk

VTEB 2014.gada publiskais pārskats

Publicēts Valsts tiesu ekspertīžu biroja 2014.gada publiskais pārskats. Pārskats pieejams sadaļā vteb.gov.lv/gada_parskati.

25. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

Vēlam priecīgus Jāņus un lustīgu līgošanu!

Valsts tiesu ekspertīžu birojs novēl priecīgus Jāņus un lustīgu līgošanu! Īpaši sveicam trīs Jāņus, kas strādā VTEB draudzīgajā saimē!

19. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

Banku augstskolas studenti apmeklē Valsts tiesu ekspertīžu biroju

Šī gada 16.jūnijā mācību ekskursijas ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēja Banku augstskolas studenti. Mācību ekskursijas laikā tika sniegts ieskats par Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbu, tiesu ekspertīžu veidiem un VTEB kvalitātes vadības sistēmu.

17. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

Mācības par autotehniskajām tiesu ekspertīzēm Limbažos

Šī gada 16.jūnijā VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta autotehnisko ekspertīžu tiesu eksperti apmeklēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkni, sniedzot Patruļpolicijas nodaļas darbiniekiem lekcijas par tēmām „Tiesu ekspertīzes iespējas transportlīdzekļu sadursmes izpētē” un „Tiesu ekspertīzes iespējas uzbraukuma gājējam izpētē”.

15. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

Atbalstīta VTEB tiesu eksperta stažēšanās Norvēģijas un Somijas tiesu ekspertīžu iestādēs

Valsts tiesu ekspertīžu birojs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas ietvaros ir saņēmis finansējumu, lai 2015.gadā nodrošinātu viena VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperta stažēšanos Norvēģijas un Somijas tiesu ekspertīžu iestādēs.

10. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

ENFHEX Vadības komitejas sanāksme Krakovā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece šī gada 1. un 2.jūnijā Krakovā piedalījās Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) Vadības komitejas sanāksmē.

10. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

ENFSI autotehnikas tiesu ekspertu sanāksme Viļņā

Šī gada 28. un 29.maijā Viļņa pulcējās autotehnikas tiesu eksperti no piecām valstīm. Tiesu ekspertu tikšanās notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) monopolprogrammas 2012 „Virzība uz Eiropas tiesu ekspertīzes standartizāciju, izstrādājot labas prakses rokasgrāmatas” (Towards European Forensic Science through Best Practice Manuals) projekta ietvaros. Latviju projekta darba grupas sanāksmē pārstāvēja tiesu eksperti no Valsts tiesu ekspertīžu biroja Tehnisko ekspertīžu departamenta.

9. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

VTEB vadītāja piedalās ENFSI Gada sanāksmē

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 27. gada sanāksmē, kas notika Pontuāzā, Francijā, no šī gada 20. līdz 22. maijam. 20.maijā tika izskatīti ar ENFSI monopolprogrammas 2012 projekta īstenošanu saistīti jautājumi. Savukārt 21.un 22.maijā sanāksmē tika risināti ar ENFSI darba organizāciju un plānošanu saistīti jautājumi. Tika nolemts, ka ar 2016.gadu ENFSI sekretariāts atradīsies Vācijā un tā darbību nodrošinās Vīsbādenes Tiesu ekspertīžu institūts.

4. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

RSU studenti apmeklē Valsts tiesu ekspertīžu biroju

Šī gada 15.maijā mācību ekskursijas ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēja Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātes maģistra studiju programmas (specialitāte „Operatīvais darbs”) studenti. Mācību ekskursijas laikā tika sniegts ieskats Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbā un piedāvātajos ekspertīžu veidos.

18. maijs / 2015Lasīt vairāk