Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB eksperte stažējas Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienestā

Tiesu eksperte krāsu un polimēru izpētes jomā no šī gada 26.maija līdz 31.maijam stažējas Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienestā Vīsbādenē. Mācību vizīte notiek Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros, tās mērķis ir zināšanu un pieredzes apmaiņa par Ramana spektroskopijas pielietojumu krāsu un pārklājumu izpētē.

28. maijs / 2019Lasīt vairāk

VTEB vadītāja piedalās ENFSI ikgadējā sanāksmē Romā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) vadītāja M.Čentoricka piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) ekspertīžu iestāžu direktoru ikgadējā sanāksmē, kas šogad no 29. līdz 31.maijam notiek Romā, Itālijā. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir ENFSI biedrs kopš 1998.gada. Pašlaik asociācijā darbojas 69 tiesu ekspertīžu iestādes no 37 valstīm. ENFSI ir Eiropā nozīmīgākā organizācija tiesu ekspertīzes jomā.

28. maijs / 2019Lasīt vairāk

VTEB apmeklēs prokurors no Portugāles

Valsts tiesu ekspertīžu biroju Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas vizītes ietvaros 27.maijā apmeklēs prokurors no Portugāles Aveiro prokuratūras, kā arī prokurors no Latvijas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta. Vizītes mērķis ir iepazīties ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbu un ekspertīžu virzieniem.

27. maijs / 2019Lasīt vairāk

Mācības policijas darbiniekiem par rokraksta un teksta autora noteikšanas ekspertīzēm

Šodien, 24.maijā, un 14.jūnijā Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiek mācības valsts policijas darbiniekiem par rokraksta un teksta autora noteikšanas ekspertīzēm. Rokraksta ekspertīze joprojām ir starp pieprasītākajiem VTEB ekspertīžu veidiem. Procesa virzītāju kompetences celšana ekspertīžu jautājumos ir viena no VTEB prioritātēm.

24. maijs / 2019Lasīt vairāk

Dalība PC Crash seminārā Austrijā

VTEB tiesu eksperti autotehnisko ekspertīžu jomā no šī gada 15. līdz 18.aprīlim Lincā, Austrijā, piedalījās Dr. Steffan Datentechnik GmbH (DSD) organizētajā mācību seminārā par PC-Crash datorprogrammas pielietojumu ceļu satiksmes negadījumu modelēšanā, kā arī piedalījās sadursmju testu novērošanā, tostarp novērojot un izvērtējot autonomās avārijas bremzēšanas sistēmu darbību. Seminārs tika apmaksāts no Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Justīcija attīstībai” līdzekļiem. Projektu īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu.

20. maijs / 2019Lasīt vairāk

Dokumentu ekspertu sanāksme Izraēlā

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) Vadības komitejas sanāksmē, kas šoreiz notika Jeruzalemē, Izraēlā, no 8. līdz 10.aprīlim. Sanāksmes laikā tika pārrunāti darba grupas organizatoriskie jautājumi un īstenotie projekti, kā arī tika panākt vienošanās, ka VTEB 2020.gadā sagatavos prasmes pārbaudi identifikācijas dokumentu jomā ar mērķis noteikt, vai dokumentiem ir viens izcelsmes avots. V.Freidenfelds darbojas EDEWG Vadības komitejā kopš 2014.gada. Dokumentu ekspertu darba grupā ir pārstāvētas 57 tiesu ekspertīžu iestādes no 31 valsts.

20. maijs / 2019Lasīt vairāk

EEEI raksts par Baltijas Tiesu ekspertu reģistru

Eiropas Ekspertīzes un Ekspertu Institūts (EEEI) publicējis VTEB vadītāja vietnieka R.Apiņa rakstu par Baltijas Tiesu ekspertu reģistru.

17. maijs / 2019Lasīt vairāk

RSU Juridiskās fakultātes studenti apmeklē VTEB

Šodien, 17.maijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēs Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas "Tiesību zinātne" studenti. Mācību vizīte notiks studiju kursa "Operatīvi tehniskie līdzekļi noziedzības novēršanā un apkarošanā" ietvaros, un tās mērķis ir iepazīstināt studentus ar VTEB tehnisko aprīkojumu un veiktajām tiesu ekspertīzēm.

17. maijs / 2019Lasīt vairāk

Bioloģijas un ķīmijas ekspertu sanāksme Tallinā

VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta eksperti šonedēļ no 9. līdz 10.maijam piedalās Baltijas tiesu ekspertu pieredzes apmaiņas seminārā par bioloģisko un ķīmisko objektu izpēti, kas šogad notiek Tallinā Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūtā.

10. maijs / 2019Lasīt vairāk

Baltijas dokumentu ekspertu mācības Rīgā

Valsts tiesu ekspertīžu birojā no 24.aprīļa līdz 26.aprīlim uz mācībām pulcēsies dokumentu izpētes eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šis ir pirmais no diviem mācību semināriem, kas notiks Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule IIIprogrammas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Mācību laikā eksperti apgūs Ramana spektrometra un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfa pielietojumu dokumentu izpētē. Mācības vadīs lektori no Francijas žandarmērijas Kriminālistikas institūta un Cīrihes Tiesu ekspertīžu institūta. Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas - Ramana spektrometrs un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums VTEB dokumentu ekspertīžu iespējām.

17. aprīlis / 2019Lasīt vairāk