Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Priecīgus Jāņu un lustīgu līgošanu!

Valsts tiesu ekspertīžu birojs vēl priecīgu Jāņus un lustīgu līgošanu! Īpašs sveiciens un laba vēlējumi trim Jāņiem no VTEB draudzīgā kolektīva.

22. jūnijs / 2017Lasīt vairāk

Par VTEB darba laiku pirms svētkiem

Informējam, ka šī gada 22.jūnijā Valsts tiesu ekspertīžu birojs strādās līdz plkst. 15:00.

20. jūnijs / 2017Lasīt vairāk

Informācija ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB tiesu ekspertīžu termiņiem

Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem: augsnes izpēte - līdz 4 nedēļām; augu valsts objektu izpēte - līdz 3 nedēļām; ceļu satiksmes negadījumu izpēte - līdz 4 nedēļām; daktiloskopiskā identifikācija - līdz 2 nedēļām; dokumentu tehniskā ekspertīze – līdz 3 nedēļām; informācijas tehnoloģiju ekspertīzes – līdz 6 mēnešiem; IT apskates veikšana - procesa virzītāja noteiktajā laikā; krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 3 nedēļām; speciālo krāsvielu izpēte - līdz 4 nedēļām; lingvistiskā izpēte – līdz 2 mēnešiem; metālu un sakausējumu izpēte - līdz 2 nedēļām; naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu izpēte - līdz 4 nedēļām; papillārlīniju pēdu vizualizēšana - līdz 2 nedēļām; reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 4 nedēļām; rokrakstu ekspertīze – līdz 2 mēnešiem; stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte - līdz 4 nedēļām; šāviena pēdu ķīmiskā izpēte - līdz 6 nedēļām; šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte: bez salīdzināmā parauga - līdz 1 nedēļai, ar salīdzināmo paraugu - līdz 3 nedēļām. Kriminālprocesā vai administratīvajā procesā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic bez maksas, pamatojoties uz procesa virzītāja (tiesa, tiesībsargājošās iestādes) lēmumu par ekspertīzes noteikšanu. Ekspertīze tiks veikta steidzamības kārtā, ja lēmumā par ekspertīzes noteikšanu būs norādīts pamatojums.

20. jūnijs / 2017Lasīt vairāk

Baltijas IT tiesu ekspertu mācības mobilo ierīču izpētes jomā

Šonedēļ no 12. līdz 16.jūnijam Valsts tiesu ekspertīžu biroja informācijas tehnoloģiju izpētes tiesu eksperti kopā ar kolēģiem no citām Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestādēm piedalās mobilo ierīču izpētes mācībās, notiek Rīgā viesnīcā “Avalon Hotel”. Šis ir otrais no četriem mācību semināriem informācijas tehnoloģiju ekspertīzes jomā, kas tiek organizēti Rīgā Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta "Tiesu ekspertu mācības par mobilo ierīču izpēti, izmantojot specializētu tiesu ekspertīžu aprīkojumu" ietvaros. Projektu vada Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrs. Valsts tiesu ekspertīžu birojs projektā piedalās kā partneris.

13. jūnijs / 2017Lasīt vairāk

Eiropas dokumentu ekspertu sanāksme Rīgā

No 13. līdz 15.jūnijam Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiks Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” N5 aktivitātes darba grupas sanāksme, kurā pulcēsies pārstāvji no Vācijas, Nīderlandes, Latvijas, Francijas, Ungārijas, Čehijas un Šveices tiesu ekspertīžu iestādēm. Projekta aktivitāte N5 tiek īstenota Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas ietvaros, piedaloties 18 tiesu ekspertīžu iestādēm. Latviju projektā pārstāv Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB). Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā.

9. jūnijs / 2017Lasīt vairāk

VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore iegūst doktora grādu

Sirsnīgi apsveicam mūsu kolēģi VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktori Māru Rēpeli ar sekmīgu promocijas darba aizstāvēšanu un vides inženierzinātņu doktora grāda iegūšanu! Kā arī mudinām pārējos kolēģus doktorantus uz līdzīgiem panākumiem akadēmiskajā karjerā.

9. jūnijs / 2017Lasīt vairāk

Horvātijas tiesu eksperti apmeklēs Valsts tiesu ekspertīžu biroju

Valsts tiesu ekspertīžu biroju šī gada 1. un 2.jūnijā pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēs tiesu eksperti no Horvātijas Tiesu ekspertīžu centra. Pasākums notiks mērķsadarbības projekta "Uz apģērba atstāto pēdu apstrāde - no nozieguma vietas līdz tiesu eksperta atzinumam" jeb CRO TRACE ietvaros. Projekta vadošā valsts ir Lietuva. Projekta mērķis ir Horvātijas Tiesu ekspertīžu centra kapacitātes paaugstināšana.

31. maijs / 2017Lasīt vairāk

Čehijas tiesu eksperti stažēsies Valsts tiesu ekspertīžu birojā

No šī gada 29.maija līdz 2.jūnijam četri tiesu eksperti no Prāgas Kriminālistikas institūta pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēs Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Vizītes mērķis ir zināšanu, labās prakses un pieredzes apmaiņa dokumentu izpētes un informācijas tehnoloģiju ekspertīžu jomā. Pasākums notiek Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros. Prāgas Kriminālistikas institūts ir Čehijas Republikas Policijas struktūrvienība, kuras kompetencē ir tiesu ekspertīzes pakalpojumu nodrošināšana.

25. maijs / 2017Lasīt vairāk

Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu izpētes ekspertu sanāksme Rīgā

Šī gada 25. un 26. maijā Rīgā notiks 7. Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu izpētes ekspertu sanāksme, kurā piedalīsies tiesu eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestādēm. Sanāksmes galvenā tēma būs kvalitātes vadības sistēmas nodrošināšana un aktualitātes rokrakstu un dokumentu izpētes jomā. Sanāksmi organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

23. maijs / 2017Lasīt vairāk

RSU student iepazīstas ar tiesu ekspertu darbu

Šodien, 19.maijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB) mācību vizītē apmeklē Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” studenti. Vizītes mērķis ir iepazīties ar tiesu ekspertu darbu un VTEB piedāvātajiem tiesu ekspertīžu virzieniem.

19. maijs / 2017Lasīt vairāk