Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

CEPOL mācības par IT ierīču izpēti

Informācijas tehnoloģiju tiesu eksperts no VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta apmeklēja Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) rīkotās mācības “Kibernoziegumu izmeklēšana – IT ierīču izpēte tiesu ekspertīzē”, kas notika Budapeštā, Ungārijā, no 24. līdz 27.septembrim.

8. oktobris / 2018Lasīt vairāk

Krāsu un stikla ekspertu sanāksme Francijā

Ekspertes no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Krāsu un stikla ekspertu darba grupas ikgadējā sanāksmē, kas no 17. līdz 21.septembrim notika Pontuāzā, Francijā. Darba grupas sanāksmē bija pārstāvētas 25 tiesu ekspertīžu iestādes.

1. oktobris / 2018Lasīt vairāk

CEPOL mācības par datubāzu izpēti

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūra (CEPOL) ir apstiprinājusi viena VTEB informācijas tehnoloģiju tiesu ekspertu dalību tiešsaistes mācību kursā “Datubāžu izpēte”, kas notiek 1.oktobra līdz 9.novembrim.

1. oktobris / 2018Lasīt vairāk

VTEB eksperte stažējas Kiprā

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros eksperte no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta no 2. līdz 8.septembrim stažējās Kipras Valsts galvenajā laboratorijā. Mācību vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa naftas produktu, viegli uzliesmojošo vielu un degošo šķidrumu sastāva noteikšanas jomā.

18. septembris / 2018Lasīt vairāk

Norisināsies starptautiska konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”

Šī gada 13. septembrī Rīgā, viesnīcā “Tallink hotel Rīga” (Elizabetes ielā 24), norisināsies starptautiska konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”, ko organizē Tiesu administrācija sadarbībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros. Konferences mērķis ir veicināt vienotu izpratni par tiesu ekspertīžu iespējām, ekspertīžu rezultātu novērtēšanu, interpretēšanu, tiesu ekspertīžu lomu un nozīmi kopējā kontekstā ar citiem pierādījumiem, ekspertīžu noteikšanas pamatotību un ekspertīzes apjoma izdevumu samērojamību ar nodarījumu, rezultātu izmantošanu tiesvedības procesā un citiem aktuāliem jautājumiem. Minētās konferences mērķgrupa ir tiesu eksperti, prokurori un tiesneši.

11. septembris / 2018Lasīt vairāk

Augsnes izpētes tiesu ekspertu sanāksme Rīgā

Valsts tiesu ekspertīžu birojā no šī gada 13. līdz 14.septembrim notiks Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Virzība uz Eiropas tiesu ekspertīžu telpas izveidi" (STEFA) aktivitātes G9 darba grupas sanāksme. Darba grupas mērķis ir labas prakses rokasgrāmatas izstrāde augsnes pēdu izpētes jomā, tajā darbojas vadošie augsnes izpētes eksperti no Nīderlandes, Šveices, Vācijas, Beļģijas, Lielbritānijas un Spānijas. Latviju darba grupā pārstāv VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele.

11. septembris / 2018Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijas Nacionālajā kriminālizmeklēšanas dienestā

Divas VTEB rokrakstu izpētes ekspertes no šī gada 20. līdz 24.augustam CEPOL apmaiņas programmas ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Norvēģijas Nacionālo kriminālizmeklēšanas dienestu.

10. septembris / 2018Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņas vizīte Ungārijas Tiesu ekspertīžu institūtā

Tiesu eksperte no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta CEPOL pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros no 5. līdz 10.augustam apmeklēja Ungārijas tiesu ekspertīžu institūtu. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa stikla, kvēlspuldžu, metālu, šāviena pēdu izpētes un elementu sastāva noteikšanas jomā.

29. augusts / 2018Lasīt vairāk

VTEB līdzdalība COST projektā

Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele piedalījās COST projekta Nr. CA16101 "Pierādījumu multimodāla attēlveidošana kā tiesu ekspertīzes instruments" Vadības komitejas sanāksmē, kas notika šī gada 2.jūlijā Šefildā, Lielbritānijā. COST ir Eiropas zinātnes un tehnoloģiju sadarbības platforma, kas apvieno 36 dalībvalstis. Minētā projekta mērķis ir veicināt inovatīvus, multi-informatīvus, operatīvi izvietojamus un komerciāli izmantojamus attēlveidošanas risinājumus un tehnoloģijas lietisko pierādījumu analizēšanai tiesu ekspertīzes vajadzībām, apvienojot akadēmisko aprindu, gala lietotāju un ražotāju zināšanas un iespējas. Lietisko pierādījumu neizmainīta stāvokļa fiksācijai ir būtiska loma tiesu ekspertīzē, tā ir būtiska visos kriminālprocesa posmos, lai padarītu tiesu ekspertīzi caurredzamu. Projekts norisināsies līdz 2020. gada oktobrim.

12. jūlijs / 2018Lasīt vairāk

Kipras, Ungārijas un Vācijas tiesu eksperti apmeklē Valsts tiesu ekspertīžu biroju

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB) šonedēļ apmeklē tiesu eksperts no Kipras Tiesu ekspertīžu laboratorijas. Vizītes mērķis ir pieredzes apmaiņa uzliesmojošo vielu izpētē. Savukārt no 25. līdz 29.jūnijam VTEB stažējās eksperti no Ungārijas Tiesu ekspertīžu institūta un Bavārijas Kriminālizmeklēšanas dienesta. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa metāla un šāvienu pēdu izpētē. Atbilstoši CEPOL apmaiņas programmas nosacījumiem arī VTEB eksperti šogad stažēsies iepriekš minēto valstu tiesu ekspertīžu iestādēs.

4. jūlijs / 2018Lasīt vairāk