Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Mācības par autotehniskajām tiesu ekspertīzēm Limbažos

Šī gada 16.jūnijā VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta autotehnisko ekspertīžu tiesu eksperti apmeklēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkni, sniedzot Patruļpolicijas nodaļas darbiniekiem lekcijas par tēmām „Tiesu ekspertīzes iespējas transportlīdzekļu sadursmes izpētē” un „Tiesu ekspertīzes iespējas uzbraukuma gājējam izpētē”.

15. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

Atbalstīta VTEB tiesu eksperta stažēšanās Norvēģijas un Somijas tiesu ekspertīžu iestādēs

Valsts tiesu ekspertīžu birojs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas ietvaros ir saņēmis finansējumu, lai 2015.gadā nodrošinātu viena VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperta stažēšanos Norvēģijas un Somijas tiesu ekspertīžu iestādēs.

10. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

ENFHEX Vadības komitejas sanāksme Krakovā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece šī gada 1. un 2.jūnijā Krakovā piedalījās Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) Vadības komitejas sanāksmē.

10. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

ENFSI autotehnikas tiesu ekspertu sanāksme Viļņā

Šī gada 28. un 29.maijā Viļņa pulcējās autotehnikas tiesu eksperti no piecām valstīm. Tiesu ekspertu tikšanās notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) monopolprogrammas 2012 „Virzība uz Eiropas tiesu ekspertīzes standartizāciju, izstrādājot labas prakses rokasgrāmatas” (Towards European Forensic Science through Best Practice Manuals) projekta ietvaros. Latviju projekta darba grupas sanāksmē pārstāvēja tiesu eksperti no Valsts tiesu ekspertīžu biroja Tehnisko ekspertīžu departamenta.

9. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

VTEB vadītāja piedalās ENFSI Gada sanāksmē

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 27. gada sanāksmē, kas notika Pontuāzā, Francijā, no šī gada 20. līdz 22. maijam. 20.maijā tika izskatīti ar ENFSI monopolprogrammas 2012 projekta īstenošanu saistīti jautājumi. Savukārt 21.un 22.maijā sanāksmē tika risināti ar ENFSI darba organizāciju un plānošanu saistīti jautājumi. Tika nolemts, ka ar 2016.gadu ENFSI sekretariāts atradīsies Vācijā un tā darbību nodrošinās Vīsbādenes Tiesu ekspertīžu institūts.

4. jūnijs / 2015Lasīt vairāk

RSU studenti apmeklē Valsts tiesu ekspertīžu biroju

Šī gada 15.maijā mācību ekskursijas ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēja Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātes maģistra studiju programmas (specialitāte „Operatīvais darbs”) studenti. Mācību ekskursijas laikā tika sniegts ieskats Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbā un piedāvātajos ekspertīžu veidos.

18. maijs / 2015Lasīt vairāk

Dalība transportlīdzekļu identifikācijai veltītā seminārā Poznaņā

Tiesu eksperts no VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta piedalījās seminārā par transportlīdzekļu identifikācijas datubāzi (FAVI), kas notika no šī gada 28.līdz 29.aprīlim Poznaņā, Polijā.

11. maijs / 2015Lasīt vairāk

VTEB dalība RTU Karjeras dienā 2015

Valsts tiesu ekspertīžu birojs piedalījās RTU Karjeras dienā 2015, kas notika 30.aprīlī Ķīpsalas izstāžu hallē. Šogad mūsu stends bija veltīts autotehniskajām ekspertīzēm. Tiesu eksperti iepazīstināja ar savu darbu, kā arī prakses un profesionālās izaugsmes iespējām Valsts tiesu ekspertīžu birojā.

29. aprīlis / 2015Lasīt vairāk

ENFSI Dokumentu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksme Lisabonā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) Vadības komitejas sanāksmē, kas notika šī gada 9.un 10.aprīlī Lisabonā. 2014.gadā VTEB pārstāvis tika ievēlēts EDEWG Vadības komitejā, uzņemoties atbildību par kvalitātes vadības jautājumiem. Dokumentu ekspertu darba grupā darbojas 57 dalībnieki no 31 valsts.

23. aprīlis / 2015Lasīt vairāk

ENFSI Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes tiesu ekspertu darba grupas sanāksme Rīgā

Ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga uzrunu šī gada 15. aprīlī tika atklāta Valsts tiesu ekspertīžu biroja organizētā Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes tiesu ekspertu darba grupas Ceturtā sanāksme. Sanāksme notika no 15. līdz 17. aprīlim Rīgā viesnīcas “Konventa sēta” konferenču zālē “Georgs”, pulcējot 35 tiesu ekspertus un speciālistus no 11 Eiropas valstīm, kā arī no Austrālijas un Krievijas. Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes tiesu ekspertu darba grupā darbojas eksperti, kas ikdienā veic visa veida dzīvnieku un augu bioloģisko pēdu, kā arī augsnes pēdu izpēti tiesu ekspertīzes vajadzībām. Tā dibināta 2010.gadā un ir jaunākā no ENFSI ekspertu darba grupām.

14. aprīlis / 2015Lasīt vairāk