Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

ENFSI Rokrakstu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksme Ļubļanā

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) Vadības komitejas sanāksmē, kas šogad no 5. līdz 7. oktobrim notika Ļubļanā, Slovēnijā.

13. oktobris / 2016Lasīt vairāk

Seminārs Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes un VTEB ekspertiem

Valsts tiesu ekspertīžu birojā sadarbībā ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi no 27. septembrim līdz 7.oktobrim notika seminārs par notikuma vietas, kas saistīta ar šaujamieroču pielietošanu, apskati un tās rezultātu izmantošanu šāvienu apstākļu noskaidrošanai.

4. oktobris / 2016Lasīt vairāk

VTEB vadītāja vietnieks ievēlēts ENFSI EFSA 2020 īpašajā komisijā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks Raimonds Apinis ievēlēts Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas īpašajā komisijā EFSA 2020, kuras uzdevumu lokā ir Eiropas Padomes secinājumu detalizēta izvērtēšana un atbilstoša rīcības plāna izstrāde Eiropas vienotās tiesu ekspertīžu telpas iniciatīvas (EFSA 2020) ieviešanai. Šīs iniciatīvas mērķis ir līdz 2020.gadam veikt pasākumus, lai nodrošinātu minimālo kvalitātes standartu ieviešanu tiesu ekspertīžu laboratorijās, tiesu ekspertīžu rezultātu atzīšanu citu ES dalībvalstu teritorijā, informācijas apmaiņu starp tiesu ekspertīžu laboratorijām un citus pasākumus.

29. septembris / 2016Lasīt vairāk

ENFSI Krāsu un stiklu ekspertu darba grupas sanāksme Rīgā

Valsts tiesu ekspertīžu birojs šogad nodrošināja Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Krāsu un stiklu ekspertu darba grupas ikgadējās sanāksmes organizēšanu. Ekspertu darba grupas sanāksme šogad notika no 19. līdz 21. septembrim Rīgā, pulcējot 63 tiesu ekspertus un speciālistus no 23 Eiropas valstīm, kā arī no ASV.

19. septembris / 2016Lasīt vairāk

Krimināllietu tiesnešu mācības VTEB

Šī gada 13.septembrī Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētas mācību vizītes ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēja 16 krimināllietu tiesneši no visas Latvijas. Mācību vizītes laikā tiesneši iepazinās ar biroja piedāvātajiem tiesu ekspertīžu veidiem un tiesu ekspertīzes aktuālajiem jautājumiem.

13. septembris / 2016Lasīt vairāk

VTEB piedalās tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetences celšanas projektā

Valsts tiesu ekspertīžu birojs kā projekta partneris piedalās Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstītā projektā “Justīcija attīstībai”, kuru īsteno Tiesu administrācija. Tieslietu ministrija ir atbildīga par projektā plānoto rezultātu sasniegšanu. Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Vairāk informācijas par projektu lasiet www.vteb.gov.lv/projekti.

14. jūlijs / 2016Lasīt vairāk

VTEB eksperti piedalās drošības tinšu izpētes seminārā Ļubļanā

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors un vecākā tiesu eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta pēc Slovēnijas Valsts tiesu ekspertīžu laboratorijas uzaicinājuma piedalījās drošības tinšu izpētei veltītā seminārā, kas Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “SEcurity DYes” (SEDY) ietvaros notika Ļubļanā, Slovēnijā, no 28. līdz 30.jūnijam. Projekta mērķis ir veicināt datubāzu izveidi, informācijas apmaiņu un starpvalstu sadarbību drošības tinšu izpētes jomā.

8. jūlijs / 2016Lasīt vairāk

VTEB IT tiesu eksperts piedalās Interpola sanāksmē Madridē

No šī gada 21. līdz 24.jūnijam Madridē, Spānijā, notika Interpola informācijas tehnoloģiju izpētes tiesu ekspertu sanāksme, kurā tika apspriestas jaunākās attīstības tendences IT ekspertīžu jomā, kā arī starpvalstu sadarbība ar informācijas tehnoloģijām saistītu noziegumu apkarošanā. VTEB sanāksmē pārstāvēja IT tiesu eksperts no Dokumentu ekspertīžu departamenta.

4. jūlijs / 2016Lasīt vairāk

VTEB 2015.gada publiskais pārskats.

Publicēts Valsts tiesu ekspertīžu biroja 2015.gada publiskais pārskats. Pārskats pieejams sadaļā vteb.gov.lv/gada_parskati.

30. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Seminārs Daugavpilī par bioloģiskajām un ķīmiskajām ekspertīzēm

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperti šī gada 28.jūnijā Valsts policijas Latgales reģiona Daugavpils policijas pārvaldē tikās ar policijas un robežsardzes darbiniekiem, sniedzot lekcijas par bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu aktuālajiem jautājumiem.

29. jūnijs / 2016Lasīt vairāk