Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB piedalās tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetences celšanas projektā

Valsts tiesu ekspertīžu birojs kā projekta partneris piedalās Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstītā projektā “Justīcija attīstībai”, kuru īsteno Tiesu administrācija. Tieslietu ministrija ir atbildīga par projektā plānoto rezultātu sasniegšanu. Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Vairāk informācijas par projektu lasiet www.vteb.gov.lv/projekti.

14. jūlijs / 2016Lasīt vairāk

VTEB eksperti piedalās drošības tinšu izpētes seminārā Ļubļanā

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors un vecākā tiesu eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta pēc Slovēnijas Valsts tiesu ekspertīžu laboratorijas uzaicinājuma piedalījās drošības tinšu izpētei veltītā seminārā, kas Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “SEcurity DYes” (SEDY) ietvaros notika Ļubļanā, Slovēnijā, no 28. līdz 30.jūnijam. Projekta mērķis ir veicināt datubāzu izveidi, informācijas apmaiņu un starpvalstu sadarbību drošības tinšu izpētes jomā.

8. jūlijs / 2016Lasīt vairāk

VTEB IT tiesu eksperts piedalās Interpola sanāksmē Madridē

No šī gada 21. līdz 24.jūnijam Madridē, Spānijā, notika Interpola informācijas tehnoloģiju izpētes tiesu ekspertu sanāksme, kurā tika apspriestas jaunākās attīstības tendences IT ekspertīžu jomā, kā arī starpvalstu sadarbība ar informācijas tehnoloģijām saistītu noziegumu apkarošanā. VTEB sanāksmē pārstāvēja IT tiesu eksperts no Dokumentu ekspertīžu departamenta.

4. jūlijs / 2016Lasīt vairāk

VTEB 2015.gada publiskais pārskats.

Publicēts Valsts tiesu ekspertīžu biroja 2015.gada publiskais pārskats. Pārskats pieejams sadaļā vteb.gov.lv/gada_parskati.

30. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Seminārs Daugavpilī par bioloģiskajām un ķīmiskajām ekspertīzēm

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperti šī gada 28.jūnijā Valsts policijas Latgales reģiona Daugavpils policijas pārvaldē tikās ar policijas un robežsardzes darbiniekiem, sniedzot lekcijas par bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu aktuālajiem jautājumiem.

29. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

ENFSI MP2014 monopolprojekta sanāksme Diseldorfā

Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors no šī gada 7. līdz 10.jūnijam piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” aktivitātes N5 darba grupas sanāksmē, kas notika Diseldorfā. Sanāksmes ietvaros Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors apmeklēja arī pasaulē lielāko drukas un mediju risinājumu izstādi DRUPA, kurā iepazinās ar jaunākajām drukas tehnoloģijām un jomas sasniegumiem.

28. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Šķiedru un matu ekspertu sanāksme Minhenē

Tiesu eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Šķiedru un matu ekspertu darba grupas (ETHG) ikgadējā sanāksmē un ETHG Vadības komitejas sanāksmē, kas notika Minhenē no šī gada 7. līdz 9.jūnijam, kā arī “MSP-Workshop” seminārā, kas notika no 9.jūnija līdz 10.jūnijam.

28. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Vēlam priecīgus Jāņus un saulainu līgošanu!

Valsts tiesu ekspertīžu birojs novēl priecīgus Jāņus un saulainu līgošanu! Īpaši sveicam trīs Jāņus, kas strādā VTEB draudzīgajā saimē!

21. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Transportlīdzekļu identifikācijas ekspertu seminārs Poznaņā

Reljefo numura zīmju identifikācijas eksperts no VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta piedalījās autotransporta zādzību apkarošanai veltītā starptautiskā seminārā, kas notika Poznaņā, Polijā, no 2016.gada 7. līdz 10.jūnijam. Seminārā tika pārrunāta sadarbība transportlīdzekļu identifikācijas datubāzes (FAVI) izmantošanā.

16. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Meklējam enerģisku kolēģi Administratīvā un finanšu departamenta direktora amatam!

Meklējam enerģisku kolēģi Administratīvā un finanšu departamenta direktora amatam. Vairāk informācijas par vakanci lūdzam skatīt vteb.gov.lv/vakances.

7. jūnijs / 2016Lasīt vairāk