Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB 2015.gada publiskais pārskats.

Publicēts Valsts tiesu ekspertīžu biroja 2015.gada publiskais pārskats. Pārskats pieejams sadaļā vteb.gov.lv/gada_parskati.

30. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Seminārs Daugavpilī par bioloģiskajām un ķīmiskajām ekspertīzēm

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperti šī gada 28.jūnijā Valsts policijas Latgales reģiona Daugavpils policijas pārvaldē tikās ar policijas un robežsardzes darbiniekiem, sniedzot lekcijas par bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu aktuālajiem jautājumiem.

29. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

ENFSI MP2014 monopolprojekta sanāksme Diseldorfā

Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors no šī gada 7. līdz 10.jūnijam piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” aktivitātes N5 darba grupas sanāksmē, kas notika Diseldorfā. Sanāksmes ietvaros Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors apmeklēja arī pasaulē lielāko drukas un mediju risinājumu izstādi DRUPA, kurā iepazinās ar jaunākajām drukas tehnoloģijām un jomas sasniegumiem.

28. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Šķiedru un matu ekspertu sanāksme Minhenē

Tiesu eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Šķiedru un matu ekspertu darba grupas (ETHG) ikgadējā sanāksmē un ETHG Vadības komitejas sanāksmē, kas notika Minhenē no šī gada 7. līdz 9.jūnijam, kā arī “MSP-Workshop” seminārā, kas notika no 9.jūnija līdz 10.jūnijam.

28. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Vēlam priecīgus Jāņus un saulainu līgošanu!

Valsts tiesu ekspertīžu birojs novēl priecīgus Jāņus un saulainu līgošanu! Īpaši sveicam trīs Jāņus, kas strādā VTEB draudzīgajā saimē!

21. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Transportlīdzekļu identifikācijas ekspertu seminārs Poznaņā

Reljefo numura zīmju identifikācijas eksperts no VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta piedalījās autotransporta zādzību apkarošanai veltītā starptautiskā seminārā, kas notika Poznaņā, Polijā, no 2016.gada 7. līdz 10.jūnijam. Seminārā tika pārrunāta sadarbība transportlīdzekļu identifikācijas datubāzes (FAVI) izmantošanā.

16. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Meklējam enerģisku kolēģi Administratīvā un finanšu departamenta direktora amatam!

Meklējam enerģisku kolēģi Administratīvā un finanšu departamenta direktora amatam. Vairāk informācijas par vakanci lūdzam skatīt vteb.gov.lv/vakances.

7. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Baltijas rokrakstu un dokumentu izpētes tiesu ekspertu seminārs Viļņā

Rokrakstu izpētes tiesu eksperte un dokumentu izpētes tiesu eksperti no Valsts tiesu ekspertīžu biroja piedalījās 6. Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu ekspertu seminārā, kas notika no šī gada 2016. gada 24. maija līdz 25. maijam Viļņā. Semināru organizēja Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrs. Nākamo semināru ir plānots organizēt 2018. gadā Rīgā.

6. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

NORDIC rokrakstu izpētes ekspertu seminārs Viļņā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja rokrakstu izpētes tiesu eksperti Viļņā piedalījās 16.Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NORDIC) rokrakstu ekspertu seminārā, kas notika Viļņā no šī gada 25. līdz 27.maijam. Semināru organizēja Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrs, un tajā piedalījās rokrakstu izpētes eksperti no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

6. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Krāsu un stikla izpētes tiesu eksperti piedalās mikroskopijas seminārā Vācijā

VTEB stikla un krāsu izpētes tiesu eksperti kompetences celšanas nolūkā piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Krāsu un stikla izpētes ekspertu darba grupas rīkotajā darbseminārā par galvenajām mikroskopijas metodēm, kas notika Vetzlarā, Vācijā, no šī gada 12. līdz 13.maijam.

24. maijs / 2016Lasīt vairāk