Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Baltijas rokrakstu un dokumentu izpētes tiesu ekspertu seminārs Viļņā

Rokrakstu izpētes tiesu eksperte un dokumentu izpētes tiesu eksperti no Valsts tiesu ekspertīžu biroja piedalījās 6. Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu ekspertu seminārā, kas notika no šī gada 2016. gada 24. maija līdz 25. maijam Viļņā. Semināru organizēja Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrs. Nākamo semināru ir plānots organizēt 2018. gadā Rīgā.

6. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

NORDIC rokrakstu izpētes ekspertu seminārs Viļņā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja rokrakstu izpētes tiesu eksperti Viļņā piedalījās 16.Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NORDIC) rokrakstu ekspertu seminārā, kas notika Viļņā no šī gada 25. līdz 27.maijam. Semināru organizēja Lietuvas Tiesu ekspertīžu centrs, un tajā piedalījās rokrakstu izpētes eksperti no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

6. jūnijs / 2016Lasīt vairāk

Krāsu un stikla izpētes tiesu eksperti piedalās mikroskopijas seminārā Vācijā

VTEB stikla un krāsu izpētes tiesu eksperti kompetences celšanas nolūkā piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Krāsu un stikla izpētes ekspertu darba grupas rīkotajā darbseminārā par galvenajām mikroskopijas metodēm, kas notika Vetzlarā, Vācijā, no šī gada 12. līdz 13.maijam.

24. maijs / 2016Lasīt vairāk

Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāju sanāksme Bilbao

Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) dalīborganizāciju vadītāju ikgadējā sanāksme šogad no 10. līdz 13.maijam notika Bilbao, Spānijā. Sanāksmē piedalījās 56 iestāžu vadītāji un pārstāvji. Valsts tiesu ekspertīžu biroju sanāksmē pārstāvēja tā vadītāja M.Čentoricka. Sanāksme tika veltīta tiesu ekspertīzes darba efektivitātes paaugstināšanas iespēju izskatīšanai, ENFSI iepriekšējā gadā paveikto darbu izvērtēšanai un darba plānu izstrādei 2016./2017. gadam.

23. maijs / 2016Lasīt vairāk

Eiropas tiesneši un prokurori pieredzes apmaiņas vizītē VTEB

Tiesneši un prokurori no 9 Eiropas Savienības valstīm šī gada 20.maijā pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Vizīti Eiropas Juridiskā tālākizglītības tīkla (EJTN) apmaiņas programmas ietvaros organizēja Latvijas Tiesnešu mācību centrs. Vizītes laikā tiesneši un prokurori tika iepazīstināti ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbu un tiesu ekspertīzes jomu Latvijā.

18. maijs / 2016Lasīt vairāk

Konference par Eiropas vienoto tiesu ekspertīzes telpu

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka no šī gada 2. līdz 3.maijam Amsterdamā piedalījās konferencē “Eiropas vienotā tiesu ekspertīzes telpa 2020 – nākotnes attīstība” , kas notika Nīderlandes 2016.gada prezidentūras ietvaros. Konferencē tika skatīti jautājumi par sadarbības veicināšanu starp Eiropas tiesu ekspertīžu iestādēm, lai nodrošinātu vienādi augstu tiesu ekspertīzes darba kvalitātes standartu ievērošanu visā Eiropā, kā arī tika pārrunāti turpmākie soļi un risinājumi Eiropas vienotās tiesu ekspertīzes telpas izveidē.

18. maijs / 2016Lasīt vairāk

Apstiprināti ieteikumi stikla, metālu un kvēlspuldžu materiālu sagatavošanai ekspertīzei

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Metodiskā komisija apstiprinājusi ieteikumus stikla, metālu un kvēlspuldžu materiālu sagatavošanai ekspertīzei. Šos un citus ieteikumu lūdzam skatīt sadaļā vteb.gov.lv/ieteikumi vai vteb.gov.lv/ekspertizu_noteicejiem.

13. maijs / 2016Lasīt vairāk

Valsts tiesu ekspertīžu biroja pārstāve ievēlēta ENFSI ekspertu darba grupas vadības komitejā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele ievēlēta Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes ekspertu darba grupas (APST) Vadības komitejā. Tas ir augsts novērtējums VTEB ieguldījumam tiesu ekspertīzes jomas attīstībā un VTEB tiesu ekspertu kompetencei, kas ir atzīta arī starptautiskā mērogā. Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes tiesu ekspertu darba grupā darbojas eksperti, kas ikdienā veic visa veida dzīvnieku un augu bioloģisko pēdu, kā arī augsnes pēdu izpēti tiesu ekspertīzes vajadzībām. Darba grupā ir pārstāvētas 29 tiesu ekspertīžu laboratorijas un institūti.

12. maijs / 2016Lasīt vairāk

VTEB dalība dokumentu izpētes datu platformas projektā

Valsts tiesu ekspertīžu birojs uzsācis dalību Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” N5 aktivitātes īstenošanā. Projekta aktivitāte N5 tiek īstenota ENFSI Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) ietvaros, piedaloties 18 tiesu ekspertīžu iestādēm. Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā.

11. maijs / 2016Lasīt vairāk

ENFSI dokumentu izpētes ekspertu sanāksme Romā

No šī gada 13.aprīļa līdz 15.aprīlim Romā notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) Vadības komitejas sanāksme. Latviju sanāksmē pārstāvēja VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors, kas EDEWG Vadības komitejā atbild par kvalitātes jautājumiem. Sanāksmes laikā tika skatīti organizatoriskie jautājumi, līdz šim paveiktais un plānotie darbi, kā arī dalība ENFSI projektos.

9. maijs / 2016Lasīt vairāk