Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Lekcijas policijas darbiniekiem par ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertīzēm

Šī gada 18.aprīlī VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta satiksmes negadījumu izpētes tiesu eksperti nolasīja lekcijas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroja darbiniekiem par tiesu ekspertīzes iespējām transportlīdzekļu sadursmes un uzbraukuma gājējam izpētē. Tiesu eksperti informēja par jautājumiem, kurus iespējams noskaidrot ekspertīzē, tiesu ekspertīzei nepieciešamajiem sākuma datiem un ceļu satiksmes negadījumu modelēšanas iespējām ar datorprogrammām.

19. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu sanāksme Rīgā

Šī gada 14.aprīlī Valsts tiesu ekspertīžu birojā uz sanāksmi pulcējās ceļu satiksmes negadījumu izpētes tiesu eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Sanāksmē tika apspriesti aktuāli jautājumi ceļu satiksmes negadījumu ekspertīzes jomā – gan jaunas iespējas ceļa satiksmes negadījumu datormodelēšanā, gan iespējas izmantot videoierakstus dažādu ceļu satiksmes negadījuma parametru iegūšanai, kā arī tika apspriestas aktuālākās nozares attīstības tendences Baltijas valstīs.

14. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Stikla un krāsu eksperti pieredzes apmaiņas vizītē Lietuvā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja tiesu eksperti stikla un krāsu izpētes jomā šī gada 15.aprīlī pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centru.

13. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

VTEB darbības attīstības virzieni 2016.-2018.gadam

Lai nodrošinātu VTEB darba plānošanu ilgtermiņā, apstiprināti Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbības attīstības virzieni 2016.-2018.gadam. Ar dokumentu var iepazīties sadaļā vteb.gov.lv/strategija.

4. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Seminārs par tiesu ekspertīzes finansējumu Briselē

VTEB vadītāja vietnieks R.Apinis šī gada 21.martā Briselē piedalījās Beļģijas Valsts kriminālistikas un kriminoloģijas institūta un Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Izpētes un attīstības pastāvīgās komitejas seminārā "Izpētes un attīstības finansējuma avoti Eiropas tiesu ekspertīzes nozarē". Semināra laikā tika izskatītas iespējas piesaistīt starptautisko finanšu instrumentu finansējumu, lai nodrošinātu tiesu ekspertīzes nozares attīstību un attīstītu sadarbību Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu starpā.

29. marts / 2016Lasīt vairāk

ENFSI Rokrakstu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksme Kiprā

No šī gada 17. līdz 18.martam Limasolā, Kiprā, notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) Vadības komitejas sanāksme. VTEB sanāksmē pārstāvēja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece, kas ir arī ENFHEX Vadības komitejas locekle.

24. marts / 2016Lasīt vairāk

ENFSI ETHG Vadības komitejas sanāksme Minhenē

No šī gada 24. līdz 25.februārim Minhenē, Vācijā, notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Šķiedru un matu ekspertu darba grupas (ETHG) Vadības komitejas sanāksme. Vadības komitejā Latviju pārstāv tiesu eksperte no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta, kas arī piedalījās sanāksmē.

9. marts / 2016Lasīt vairāk

Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu pārstāvji tiekas Rīgā

No šī gada 2. līdz 4.martam Valsts tiesu ekspertīžu birojā notika pirmā projekta “Atrodi tiesu ekspertu” darba grupas sanāksme, kurā pulcējās pārstāvji no Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestādēm – Valsts tiesu ekspertīžu biroja, Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūta, Lietuvas Tiesu ekspertīžu centra un Lietuvas Policijas Tiesu ekspertīžu centra.

7. marts / 2016Lasīt vairāk

VTEB ekspertu ieteikumi reljefo identifikācijas zīmju ekspertīzes noteikšanai

Ekspertīžu noteicēju vajadzībām publicējam metodiskos ieteikumus reljefo identifikācijas zīmju ekspertīzes noteikšanai. Tie ir pieejami arī sadaļā "Noderīgi ekspertīžu noteicējiem".

18. februāris / 2016Lasīt vairāk

Ēnu diena 2016 Valsts tiesu ekspertīžu birojā

Šī gada Ēnu dienā 10.februārī Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojās Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 9.klases skolēns Klāvs Jansons-Slava, kurš izmantoja iespēju iepazīties ar tiesu eksperta darbu ķīmisko ekspertīžu, rokrakstu un dokumentu ekspertīžu jomās. Diena bija gara un intensīva, paldies Klāvam par izturību!

12. februāris / 2016Lasīt vairāk