Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Dalība Interpola seminārā par viltotiem un aizsargātiem dokumentiem

Šī gada 16. un 17. septembrī Lionā norisinājās Interpola organizēts seminārs par viltotiem un aizsargātiem dokumentiem (Counterfeit and Security Documents Workshop). Seminārā piedalījās dokumentu eksperti, ražotāju pārstāvji no 40 valstīm. Valsts tiesu ekspertīžu biroju šajā seminārā pārstāvēja eksperte no Dokumentu ekspertīžu departamenta.

26. septembris / 2014Lasīt vairāk

Mācības par tiesu ekspertīzi prokuroriem un jaunajiem tiesnešiem

Šī gada 27.augustā Valsts tiesu ekspertīžu biroju Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētajā mācību vizītē apmeklēja desmit prokurori no Rīgas un Ogres rajona prokuratūrām un divpadsmit tiesneša amata kandidāti. Mācību laikā tika sniegts ieskats tiesu ekspertīzē - Valsts tiesu ekspertīžu biroja piedāvātajos tiesu ekspertīžu veidos un to iespējās. Tiesnešu un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku kompetences celšanas tiesu ekspertīžu jautājumos ir viens no nozīmīgākajiem Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbības virzieniem.

25. augusts / 2014Lasīt vairāk

Informācija par VTEB pakalpojumiem portālā www.latvija.lv

Informācija par Valsts tiesu ekspertīžu biroja sniegtajiem pakalpojumiem un maksas pakalpojumu izcenojumiem pieejama arī vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

8. augusts / 2014Lasīt vairāk

Priecīgus Jāņus un lustīgu līgošanu!

Valsts tiesu ekspertīžu birojs vēl visiem priecīgi un lustīgi nolīgot Jāņus!

20. jūnijs / 2014Lasīt vairāk

Aktualizēta un papildināta informācija par krāsu materiālu un pārklājumu izpēti

Aktualizēta un papildināta informācija par krāsu materiālu un pārklājumu izpēti, pievienoti ieteikumi krāsu pārklājumu, materiālu un tos saturošu objektu izņemšanai.

19. jūnijs / 2014Lasīt vairāk

Aktualizēta informācija par rokrakstu ekspertīzēm un augsnes izpēti

Aktualizēta un papildināta informācija par rokrakstu ekspertīzēm un augsnes izpēti, pievienoti ieteikumi augsnes salīdzināmo paraugu ņemšanai.

17. jūnijs / 2014Lasīt vairāk

Valsts tiesu ekspertīžu biroja publiskais pārskats par darbu 2013.gadā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja publiskais pārskats par darbu 2013.gadā pieejams apakšsadaļā "Gada pārskati". Pārskatā sniegta informācija par VTEB nozīmīgākajiem darbības un finanšu rādītājiem pārskata periodā, dalību Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) darba grupās, dalību projektos un zinātniski metodisko darbu tiesu ekspertīžu jomā.

17. jūnijs / 2014Lasīt vairāk

Dalība ENFSI Šķiedru un matu ekspertu darba grupas sanāksmē

No 4. līdz 6. jūnijam Diseldorfā norisinājās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Šķiedru un matu ekspertu darba grupas (ETHG) pirmā padziļinātās apmācības sanāksme par tekstilmateriāliem. Valsts tiesu ekspertīžu biroju sanāksmē pārstāvēja eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta.

10. jūnijs / 2014Lasīt vairāk

15. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NORDIC) rokrakstu ekspertu praktiskais seminārs

No 2. līdz 4. jūnijam Kopenhāgenā norisinājās 15. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NORDIC) rokrakstu ekspertu praktiskais seminārs. Valsts tiesu ekspertīžu biroju seminārā pārstāvēja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece, kas semināra dalībniekus informēja par VTEB darbu rokrakstu ekspertīžu jomā.

6. jūnijs / 2014Lasīt vairāk

Dalība Interpola seminārā par krustojošo līniju izpēti

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds no 21. līdz 22.maijam Lionā piedalījās Interpola organizētājā Ceturtajā seminārā par krustojošo līniju fizikāli ķīmisko izpēti.

4. jūnijs / 2014Lasīt vairāk