Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīžu jomas audits

Šā gada 6. un 7. oktobrī Valsts tiesu ekspertīžu birojā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta ietvaros viesojās divi Vācijas tiesu ekspertīžu institūta reljefo identifikācijas zīmju eksperti M.Brauns un D.Hermans.

7. oktobris / 2009Lasīt vairāk

Auditoru apmācība

Šā gada 28.-29.septembrī Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu birojā notika iekšējo auditoru apmācība „Laboratorijas iekšējais audits atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām”.

29. septembris / 2009Lasīt vairāk

Konference „Informācijas tehnoloģiju ekspertīze Baltijas valstīs 2009”

18.septembrī Valsts tiesu ekspertīžu birojs, sadarbībā ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskās kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” organizēja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestāžu Informācijas tehnoloģiju ekspertu konferenci „Informācijas tehnoloģiju ekspertīze Baltijas valstīs 2009”.

18. septembris / 2009Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņas vizītē

No 1. septembra līdz 3. septembrim Valsts tiesu ekspertīžu birojā pieredzes apmaiņas vizītē viesosies Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Tieslietu ministrijas un tiesu ekspertīžu laboratorijas darbinieki Marijana Atanaskoska, Svetislavs Radovikjs un Pece Tashevskis.

1. septembris / 2009Lasīt vairāk

Seminārs

Šā gada 23.-24.aprīlī Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojās Somijas Nacionālā izmeklēšanas biroja Tiesu ekspertīžu laboratorijas kvalitātes vadītāja Katri Matveinena. Viņas vizītes mērķis bija iepazīstināt biroja ekspertus ar prasībām references kolekciju un datubāzu vadībai un dokumentēšanai tiesu ekspertīžu laboratorijās, kā arī references kolekciju vadības procedūrām Somijas Tiesu ekspertīžu laboratorijā.

27. maijs / 2009Lasīt vairāk

Parakstīts memorands starp VTEB un Norvēģijas Tiesu ekspertīžu departamentu

Valsts tiesu ekspertīžu birojā (turpmāk – VTEB) šā gada 27.martā tika parakstīts savstarpējās saprašanās memorands starp Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Norvēģijas tiesu ekspertīžu departamentu.

27. marts / 2009Lasīt vairāk

Rīgā notiks Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Kvalitātes un Kompetences Komitejas

2008.gada 23.-24.oktobrī Rīgā notiks Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Kvalitātes un Kompetences Komitejas sanāksme.

23. oktobris / 2008Lasīt vairāk

Apstiprina tiesu ekspertu disciplinārlietu izskatīšanas kārtību

21.jūlijā Ministru kabinets pieņēma Tiesu ekspertu disciplinārlietu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību. Noteikumus izstrādājuši Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Tieslietu ministrijas speciālisti, lai ieviestu Tiesu ekspertu likumu.

21. jūlijs / 2008Lasīt vairāk

Tiesu ekspertiem apmaksās mācības

Ministru kabinets šodien pieņēma divus noteikumus, kas nepieciešami, lai ieviestu Tiesu ekspertu likumu. Noteikumus izstrādājuši Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Tieslietu ministrijas speciālisti.

30. jūnijs / 2008Lasīt vairāk

Akreditācija

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 2008.gada 20. jūnija lēmumu nr.122-2008 Valsts tiesu ekspertīžu birojam piešķirta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām visā pieteiktajā akreditācijas sfērā: rokraksta/paraksta identificēšana un pirkstu pēdu vizualizēšana un identificēšana.

20. jūnijs / 2008Lasīt vairāk