Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Dokumentu ekspertīžu jomas novērtēšana

Šā gada 5.-7.novembrī Valsts tiesu ekspertīžu birojā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta ietvaros viesojās Nīderlandes tiesu ekspertīžu institūta dokumentu eksperts Jans de Koeijers. Vizītes mērķis bija novērtēt biroja dokumentu ekspertīžu jomu un tās dokumentācijas atbilstību standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām un Eiropas tiesu ekspertīžu laboratoriju praksei.

7. novembris / 2009Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņa dokumentu ekspertīžu jomā

Valsts tiesu ekspertīžu birojam jau kopš 1995.gada ir ļoti veiksmīga sadarbība ar Nīderlandes tiesu ekspertīžu institūtu (NFI). Šā gada 5.-6. novembrī birojā vizītē ieradīsies NFI dokumentu eksperts Jans de Koeijers, lai veiktu biroja dokumentu ekspertīžu jomas novērtēšanu un sniegtu ieteikumus ekspertu darba pilnveidošanai.

5. novembris / 2009Lasīt vairāk

Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti papildina zināšanas Beļgijā

Šā gada 26. un 27. oktobrī diviem Valsts tiesu ekspertīžu biroja (turpmāk – VTEB) speciālistiem bija iespēja papildināt savas zināšanas firmas „FEI Company” rīkotajos kursos demonstrāciju un tiesu ekspertu apmācības centrā Stavelotā (Beļgija). Kursu ietvaros eksperti tika iepazīstināti ar jauno šāviena pēdu automātiskās meklēšanas un analīzes programmu GSR Magnum.

27. oktobris / 2009Lasīt vairāk

Somijas tiesu eksperte novērtē VTEB viegli gaistošo vielu (naftas produktu) ekspertīžu jomu

Šā gada 22. un 23.oktobrī Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojās Somijas Nacionālā izmeklēšanas biroja Tiesu ekspertīžu laboratorijas eksperte Nina Vitala (Niina Viitala).

23. oktobris / 2009Lasīt vairāk

Somijas Nacionālā izmeklēšanas biroja Tiesu ekspertīžu laboratorijas ekspertes Ninas Vitalas vizīte

Šā gada 22. un 23.oktobrī Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesosies Somijas Nacionālā izmeklēšanas biroja Tiesu ekspertīžu laboratorijas eksperte Nina Vitala.

22. oktobris / 2009Lasīt vairāk

Kvalifikācijas kursi Baltijas un Ziemeļvalstu tiesu ekspertiem

Šā gada 13. un 14.oktobrī Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu birojs (turpmāk – VTEB) organizēja divu dienu kvalifikācijas kursus Baltijas un Ziemeļvalstu tiesu ekspertiem par papillārlīniju pēdu digitālā attēla iegūšanu un iegūtā attēla kvalitātes uzlabošanu, izmantojot DCS 4 sistēmu.

14. oktobris / 2009Lasīt vairāk

VTEB organizē kvalifikācijas kursus par Baltijas un Ziemeļvalstu tiesu ekspertiem

Šā gada 13. un 14.oktobrī Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu birojs organizē divu dienu kvalifikācijas kursus Baltijas un Ziemeļvalstu tiesu ekspertiem par papillārlīniju pēdu digitālā attēla iegūšanu un iegūtā attēla kvalitātes uzlabošanu, izmantojot DCS 4 sistēmu.

13. oktobris / 2009Lasīt vairāk

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīžu jomas audits

Šā gada 6. un 7. oktobrī Valsts tiesu ekspertīžu birojā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta ietvaros viesojās divi Vācijas tiesu ekspertīžu institūta reljefo identifikācijas zīmju eksperti M.Brauns un D.Hermans.

7. oktobris / 2009Lasīt vairāk

Auditoru apmācība

Šā gada 28.-29.septembrī Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu birojā notika iekšējo auditoru apmācība „Laboratorijas iekšējais audits atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām”.

29. septembris / 2009Lasīt vairāk

Konference „Informācijas tehnoloģiju ekspertīze Baltijas valstīs 2009”

18.septembrī Valsts tiesu ekspertīžu birojs, sadarbībā ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskās kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” organizēja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestāžu Informācijas tehnoloģiju ekspertu konferenci „Informācijas tehnoloģiju ekspertīze Baltijas valstīs 2009”.

18. septembris / 2009Lasīt vairāk