Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

RSU studenti apmeklēs VTEB

Šodien, 11.maijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju mācību vizītē apmeklēs Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes maģistratūras studenti. Mācību vizītes mērķis ir iepazīties ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju un biroja piedāvātajām tiesu ekspertīzēm un tiesu ekspertīžu iekārtām.

11. maijs / 2018Lasīt vairāk

Apbalvojumi VTEB darbiniekiem

3.maijā Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā tika pasniegti apbalvojumi tieslietu sistēmas darbiniekiem, starp apbalvotajiem ir arī pieci Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbinieki – Gatis Bebris (II pakāpes Goda zīme), Māra Rēpele (I pakāpes Atzinības raksts un “zelta” spalva), Vitālijs Freidenfelds (II pakāpes Atzinības raksts un “sudraba” spalva), Olga Liepa un Jeļena Konohova (Goda diplomi). Sveicam kolēģus!

11. maijs / 2018Lasīt vairāk

Juridiskās koledžas studenti un Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni apmeklē VTEB

Valsts tiesu ekspertīžu biroju mācību vizītē šodien, 26.aprīlī, apmeklēs Juridiskās koledžas Tiesību zinātņu programmas studenti un Valmieras Valsts ģimnāzijas Jauno juristu skolas dalībnieki. Mācību vizītes mērķis ir iepazīties ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju un biroja piedāvātajām tiesu ekspertīzēm.

26. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Dalība STEFA projekta sanāksmē Tallinā

VTEB kvalitātes vadītāja un eksperte no Dokumentu ekspertīžu departamenta piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu " (STEFA) G1 aktivitātes īstenošanai veltītā darba grupas sanāksmē, kas no 23.aprīļa līdz 25.aprīlim notiek Tallinā. Projekta G1 aktivitātes mērķis ir Eiropas tiesu ekspertīžu laboratoriju darbības rādītāju apkopošana un savstarpējā salīdzināšana. VTEB eksperti ir pārstāvēti trijās STEFA projekta aktivitātēs – G1, G5 un G9.

25. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Digitālās kriminālistikas seminārs Rīgā

VTEB informācijas tehnoloģiju tiesu eksperti piedalīsies seminārā “Digitālās kriminālistikas izaicinājumi”, kas notiks Rīgā 26. un 27.aprīlī. Semināru organizē SIA “DATI Group”.

25. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Dalība CEPOL kursos par IT ekspertīzēm

Informācijas tehnoloģiju tiesu eksperts no Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta piedalīsies Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) kursos par Windows failu sistēmas padziļinātas izpētes iespējām. Kursi notiks Budapeštā, Ungārijā, no šī gada 7. līdz 9.maijam.

25. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

STEFA projekta sanāksme Francijā

VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta “Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu” (Steps Towards a European Forensic Science Area, STEFA) aktivitātes G9 darba grupas sanāksmē, kas no 9. līdz 10.aprīlim notika Pontuāzā, Francijā. Šīs projekta aktivitātes mērķis ir labas prakses vadlīniju izstrāde augsnes pēdu salīdzināšanas jomā. Nākamā projekta sanāksme no 12. līdz 14.septembrim notiks Rīgā.

25. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Informācija ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB tiesu ekspertīžu termiņiem

Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem: augsnes izpēte – līdz 4 nedēļām; augu valsts objektu izpēte – līdz 3 nedēļām augu taksonomiskās piederības noteikšanai un augu, to izstrādājumu (kokmateriālu, papīra, tabakas u. c.) izpētei; un līdz 15 nedēļām augu sēklu un sēņu micēlija izpētei; ceļu satiksmes negadījumu izpēte – līdz 6 nedēļām; daktiloskopiskā ekspertīze – līdz 3 nedēļām daktiloskopiskajai identifikācijai un līdz 2 nedēļām papillārlīniju pēdu vizualizēšanai; dokumentu ekspertīze – līdz 2 nedēļām dokumentu tehniskajai izpētei un līdz 2 nedēļām dokumentu materiālu izpētei; reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 3 nedēļām; informācijas tehnoloģiju ekspertīze – līdz 5 nedēļām ārpuskārtas izpētei (ja lēmumā ir norādīts pamatojums), līdz 34 nedēļām izpētei parastajā kārtībā, līdz 16 nedēļām datu nesēju apskatei; krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 2 nedēļām transportlīdzekļu pārklājumu, sadzīves krāsu un pārklājumu, speciālo krāsu, polimērmateriālu izpētei un līdz 3 nedēļām speciālo ķīmisko vielu izpētei; metālu un sakausējumu izpēte – līdz 2 nedēļām; naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte – līdz 4 nedēļām naftas produktu un viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu izpētei un līdz 2 nedēļām degošo šķidrumu atlikumu noteikšanai ugunsgrēka izdedžos un citos objektos; stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte – līdz 2 nedēļām; šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte – tekstilšķiedru un to izstrādājumu izpēte (izņemot mehāniskās īpašības), klasifikācija un salīdzinošā izpēte, dzīvnieku matu izpēte, to piederības noteikšana bioloģiskajam taksonam līdz 1 nedēļai, ja nav iesniegti salīdzināmie paraugi, līdz 4 nedēļām, ja ir iesniegti salīdzināmie paraugi, un līdz 4 nedēļām, ja jāveic dzīvnieku matu izpēte; šāviena pēdu ķīmiskā izpēte – līdz 6 nedēļām; rakstīta teksta lingvistiskā izpēte – līdz 8 nedēļām; rokraksta un paraksta izpēte – līdz 10 nedēļām; trasoloģiskā ekspertīze – līdz 4 nedēļām homoskopisko pēdu izpētei, līdz 4 nedēļām mehanoskopisko pēdu izpētei un līdz 24 nedēļām gāzes skaitītāju un plombu izpētei. Kriminālprocesā vai administratīvajā procesā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic bez maksas, pamatojoties uz procesa virzītāja (tiesa, tiesībsargājošās iestādes) lēmumu par ekspertīzes noteikšanu.

25. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu sanāksme Francijā

Tiesu eksperti no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu darba grupas (APST) gadskārtējā sanāksmē un APST Vadības komitejas sanāksmē, kas notika Pontuāzā, Francijā, no 10. līdz 13.aprīlim. VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele pārstāvēja VTEB APST Vadības komitejas sanāksmē. Savukārt šī paša departamenta vecākā tiesu eksperte prezentēja prasmes pārbaudes rezultātus augu identifikācijas jomā.

23. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Rokrakstu ekspertu darba grupas sanāksme Berlīnē

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece no 18. līdz 20.aprīlim piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksmē, kas notiek Berlīnē, Vācijā.

18. aprīlis / 2018Lasīt vairāk