Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Rīgā notiks Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Kvalitātes un Kompetences Komitejas

2008.gada 23.-24.oktobrī Rīgā notiks Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Kvalitātes un Kompetences Komitejas sanāksme.

23. oktobris / 2008Lasīt vairāk

Apstiprina tiesu ekspertu disciplinārlietu izskatīšanas kārtību

21.jūlijā Ministru kabinets pieņēma Tiesu ekspertu disciplinārlietu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību. Noteikumus izstrādājuši Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Tieslietu ministrijas speciālisti, lai ieviestu Tiesu ekspertu likumu.

21. jūlijs / 2008Lasīt vairāk

Tiesu ekspertiem apmaksās mācības

Ministru kabinets šodien pieņēma divus noteikumus, kas nepieciešami, lai ieviestu Tiesu ekspertu likumu. Noteikumus izstrādājuši Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Tieslietu ministrijas speciālisti.

30. jūnijs / 2008Lasīt vairāk

Akreditācija

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 2008.gada 20. jūnija lēmumu nr.122-2008 Valsts tiesu ekspertīžu birojam piešķirta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām visā pieteiktajā akreditācijas sfērā: rokraksta/paraksta identificēšana un pirkstu pēdu vizualizēšana un identificēšana.

20. jūnijs / 2008Lasīt vairāk

XII Ziemeļvalstu un Baltijas valstu rokrakstu ekspertu konference

Valsts tiesu ekspertīžu birojs laikā no 2008.gada 28.maija līdz 30.maijam organizēja XII Ziemeļvalstu un Baltijas valstu rokrakstu ekspertu konferenci, kurā piedalījās rokrakstu eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas un Krievijas.

30. maijs / 2008Lasīt vairāk

Rīgā notiks XII Ziemeļvalstu Rokrakstu ekspertu konference

No šī gada 28. līdz 30.maijam Rīgā notiks XII Ziemeļvalstu Rokrakstu ekspertu konference. Konferenci organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

28. maijs / 2008Lasīt vairāk

Rīgā notiks XII Ziemeļvalstu Rokrakstu ekspertu konference

No šī gada 28. līdz 30.maijam Rīgā notiks XII Ziemeļvalstu Rokrakstu ekspertu konference. Konferenci organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs un ir plānots, ka tajā piedalīsies rokrakstu eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Somijas. Kā vieslektori uzstāsies eksperti no Krievijas.

28. maijs / 2008Lasīt vairāk

Baltijas tiesu eksperti paplašina sadarbību

Šī gada 18. aprīlī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestādes aktualizēja pirms deviņiem gadiem noslēgto Baltijas valstu Tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāju savstarpējās saprašanās memorandu. 1999. gadā parakstītā memoranda mērķis bija radīt labvēlīgus apstākļus tiešām saiknēm un sadarbībai starp ekspertiestādēm, organizējot pieredzes apmaiņas, konsultācijas, seminārus, vizītes un citus līdzīgus pasākumus atsevišķiem darbiniekiem un delegācijām.

18. aprīlis / 2008Lasīt vairāk

Tiesu eksperti apgūst citu valstu pieredzi

Šī gada martā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ar Eiropas Savienības Komisijas Paplašināšanās ģenerāldirektorāta Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas biroja TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) finansiālo atbalstu organizēja starptautisku semināru „Kompetenti un izglītoti eksperti – ekspertīzes kvalitātes garants”(Competent and skilled forensic experts – a milestone to ensure quality of forensic experts).

31. marts / 2008Lasīt vairāk

Starptautisks seminārs par tiesu ekspertīžu kvalitāti

Šonedēļ, 13. un 14. martā, Valsts tiesu ekspertīžu birojs ar Eiropas Komisijas Paplašināšanās Direktorāta atbalstu Rīgā rīko starptautisku darba semināru „Kompetenti un izglītoti tiesu eksperti – tiesu ekspertīzes kvalitātes garants” („Competent and skilled forensic experts – a milestone to ensure quality of forensic expertise”).

14. marts / 2008Lasīt vairāk