Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB akreditācijai sagatavojis daktiloskopijas un rokrakstu ekspertīzes

Valsts tiesu ekspertīžu birojs atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām izstrādājis pārvaldības sistēmu un akreditācijai sagatavojis divas ekspertīžu jomas – daktiloskopijas un rokrakstu ekspertīzes.

10. jūnijs / 2007Lasīt vairāk

VTEB organizē gadskārtējo ENFSI sanāksmi

No 2007.gada 30.maija līdz 2.jūnijam Valsts tiesu ekspertīžu birojs organizēja 19.gadskārtējo Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas ENFSI sanāksmi.

2. jūnijs / 2007Lasīt vairāk

VTEB speciālisti apmeklē Krievijas tiesu ekspertīžu centru

No 2007.gada 21. līdz 23.maijam Valsts tiesu ekspertīžu biroja delegācija viesojās Krievijas Federācijas Tieslietu ministrijas Krievijas federālajā tiesu ekspertīžu centrā.

23. maijs / 2007Lasīt vairāk

VTEB darbinieki piedalās vairāku Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādē

Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbinieki strādā Tieslietu ministrijas (TM) izveidotajā darba grupā pie Tiesu ekspertu likuma ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrādes.

15. maijs / 2007Lasīt vairāk

Diks Korvers saņem IV šķiras Atzinības krustu

2007.gada 27.aprīlī Nīderlandes Karalistes atvaļinātais policijas virsnieks Diks Korvers saņēma IV šķiras Atzinības krustu.

27. aprīlis / 2007Lasīt vairāk

VTEB uzstādīta moderna aparatūra ķīmisko analīžu veikšanai

Šī gada martā Valsts tiesu ekspertīžu birojā uzstādītas vairākas jaunas iekārtas ķīmisko ekspertīžu veikšanai. Birojā uzstādīta iekārta UV/VIS (ultra violetās/redzamās spektra daļas) spektru uzņemšanai mikrošķiedrām. Šāda veida iekārta Latvijā ir unikāla. Tā sastāv no mikroskopa (Axio Imager M1, Zeiss), UV/VIS mikrospektrometra (J&M) un datu apstrādes sistēmas un programnodrošinājuma.

31. marts / 2007Lasīt vairāk