Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Rokrakstu ekspertu sanāksme Slovēnijā

Rokrakstu eksperte no VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta un šī paša departamenta direktora vietniece J.Aumeistere no šī gada 2. līdz 6.oktobrim piedalījās Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) sanāksmē, kas šogad notika Bledā, Slovēnijā. Līdztekus ENFHEX sanāksmei notika arī ENHEX Vadības komitejas sanāksme, kurā VTEB pārstāvēja J.Aumeistere.

18. oktobris / 2017Lasīt vairāk

VTEB ekspertu dalība kvalitātes darba grupas sanāksmē Slovēnijā

VTEB kvalitātes vadītāja M.Alksne un Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Kvalitātes un kompetences koordinēšanas darba grupas (QCLG) gadskārtējā sanāksmē, kas šogad no 10. līdz 12.oktobrim notika Bledā, Slovēnijā.

12. oktobris / 2017Lasīt vairāk

VTEB dalība pretkorupcijas konferencē

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks Raimonds Apinis 11.oktobrī konferencē “Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas” sniegs prezentāciju par tiesu ekspertīzes lomu finanšu un korupcijas noziegumu izmeklēšanā. Konferenci organizē Valsts administrācijas skola ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros sadarbībā ar Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Republikas Saeimu.

10. oktobris / 2017Lasīt vairāk

Pirkstu pēdu ekspertu sanāksme Francijā

Tiesu eksperte no Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta no šī gada 12. līdz 15. septembrim piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Pirkstu pēdu ekspertu darba grupas ikgadējā sanāksmē, kas šogad notika Pontuāzā, Francijā.

28. septembris / 2017Lasīt vairāk

Informācija par VTEB adreses maiņu uz Invalīdu iela 1

Informējam, ka Valsts tiesu ekspertīžu birojam ir mainīta adrese uz Invalīdu iela 1. Biroja fiziskā atrašanās vieta nav mainījusies.

25. septembris / 2017Lasīt vairāk

Slovākijas tiesu eksperts stažējas Valsts tiesu ekspertīžu birojā

No šī gada 25.septembra līdz 29.septembrim dokumentu izpētes tiesu eksperts no Slovākijas Tiesu ekspertīžu institūta mācību vizītē apmeklēs Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Vizītes mērķis ir zināšanu, labās prakses un pieredzes apmaiņa dokumentu izpētes jomā. Pasākums notiek Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros. Izmantojot šo pašu programmu, Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds no šī gada 28.maija līdz 2.jūnijam pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Slovākijas Tiesu ekspertīžu institūtu. Slovākijas Tiesu ekspertīžu institūts ir Slovākijas Policijas struktūrvienība, kuras kompetencē ir tiesu ekspertīžu veikšana.

25. septembris / 2017Lasīt vairāk

VTEB tiesu eksperti stažējas Prāgas Kriminālistikas institūtā

No šī gada 18. līdz 22. septembrim divi Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti no Dokumentu ekspertīžu departamenta stažējas Prāgas Kriminālistikas institūtā. Vizītes mērķis ir zināšanu, labās prakses un pieredzes apmaiņa dokumentu izpētes un informācijas tehnoloģiju ekspertīžu jomā. Pasākums notiek Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros. Prāgas Kriminālistikas institūta kolēģi līdzvērtīgā vizītē stažējās Valsts tiesu ekspertīžu birojā no šī gada 29.maija līdz 2.jūnijam. Prāgas Kriminālistikas institūts ir Čehijas Republikas Policijas struktūrvienība, kuras kompetencē ir tiesu ekspertīzes pakalpojumu nodrošināšana.

22. septembris / 2017Lasīt vairāk

Atvērto durvju diena Valsts tiesu ekspertīžu birojā

Valsts pārvaldes atvērto durvju dienas ietvaros šī gada 29.septembrī Valsts tiesu ekspertīžu birojs vērs durvis apmeklētājiem, kurus interesē tuvāka iepazīšanās ar tiesu ekspertīzes jomu. Ekskursija pa Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpām notiks 29.septembrī divās grupās – plkst.11.00 un 12.30. Grupas lielums – 15 cilvēki. Jāpiesakās sūtot savu vārdu, uzvārdu uz e-pastu vteb@vteb.gov.lv, līdz 27.septembra plkst. 17:00.

21. septembris / 2017Lasīt vairāk

Eiropas dokumentu eksperti pulcēsies Rīgā

No šī gada 11. līdz 13.septembrim Rīgā notiks Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) 17tā sanāksme un EDEWG Vadības komitejas sanāksme. Dokumentu ekspertu darba grupas sanāksmē piedalīsies 73 dalībnieki no 50 tiesu ekspertīžu laboratorijām, kas pārstāv 27 valstis. Sanāksmes organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB). ENFSI Dokumentu ekspertu darba grupas mērķis ir informācijas un zināšanu apmaiņa, kvalitātes jautājumu risināšana un sadarbības veicināšana dokumentu ekspertīžu jomā. VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds darbojas EDEWG Vadības komitejā kopš 2014.gada. Dokumentu ekspertu darba grupā ir pārstāvētas 57 tiesu ekspertīžu iestādes no 31 valsts.

6. septembris / 2017Lasīt vairāk

Baltijas tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāji pulcējas Rīgā

Šī gada 5.septembrī uz kopēju sanāksmi Rīgā pulcējās tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Sanāksmes laikā tika pārrunāta līdzšinējā iestāžu sadarbība Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistē, kā arī plānota sadarbība kopēju projektu realizācijā saistībā ar tiesu ekspertīžu kapacitātes paaugstināšanu, kopēju datubāzu veidošanu un informācijas apmaiņu. Valsts tiesu ekspertīžu biroju sanāksmē pārstāvēja tā vadītāja Maira Čentoricka.

6. septembris / 2017Lasīt vairāk