Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

RSU student iepazīstas ar tiesu ekspertu darbu

Šodien, 19.maijā, Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB) mācību vizītē apmeklē Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” studenti. Vizītes mērķis ir iepazīties ar tiesu ekspertu darbu un VTEB piedāvātajiem tiesu ekspertīžu virzieniem.

19. maijs / 2017Lasīt vairāk

VTEB vadītāja piedalīsies ENFSI ikgadējā sanāksmē Berlīnē

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) vadītāja M.Čentoricka no 17. līdz 19.maijam piedalīsies Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) dalīborganizāciju vadītāju ikgadējā sanāksmē, kas šogad notiks Berlīnē, Vācijā. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir ENFSI biedrs kopš 1998.gada. Pašlaik asociācijā darbojas 67 tiesu ekspertīžu iestādes no 36 valstīm. ENFSI ir Eiropā nozīmīgākā organizācija tiesu ekspertīzes jomā.

16. maijs / 2017Lasīt vairāk

Dalība Baltijas ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu sanāksmē

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) ceļu satiksmes negadījumu izpētes tiesu eksperti kopā ar tiesu ekspertiem no Lietuvas un Igaunijas šī gada 18.maijā Viļņā piedalīsies Baltijas ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu sanāksmē, kuru organizē Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs. Sanāksmes laikā tiesu eksperti apmainīsies ar pieredzi ceļu satiksmes negadījumu izpētes jomā, kā arī pārrunās aktuālos nozares jautājumus. VTEB ir Latvijā vienīgā valsts tiesu ekspertīžu iestāde, kas veic ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertīzes. Pieredzes un zināšanu apmaiņa ar Baltijas kolēģiem paaugstina tiesu ekspertu kompetenci, kas savukārt ļauj nodrošināt augstāku tiešu ekspertīžu pakalpojumu kvalitāti.

16. maijs / 2017Lasīt vairāk

Pirmā Baltijas valstu tiesu ekspertu sanāksme par bioloģisko un ķīmisko objektu izpēti

Valsts tiesu ekspertīžu birojā šī gada 16. un 17. maijā notiks Pirmā Baltijas valstu tiesu ekspertu sanāksme par bioloģisko un ķīmisko objektu izpēti. Sanāksmes mērķis ir izveidot tiesu ekspertu sadarbības, diskusiju un pieredzes apmaiņas platformu tiesu ekspertīzei būtisku jautājumu risināšanai. Sanāksmē piedalīsies 23 dalībnieki no Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centra, Lietuvas Policijas Tiesu ekspertīžu centra, Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūta un Valsts tiesu ekspertīžu biroja. Sanāksmes laikā dalībnieki diskutēs par ekspertīžu rezultātu interpretāciju un vērtējuma skalām, jaunākajām metodēm un iekārtām ekspertīžu jautājumu risināšanai, kā arī par starplaboratoriju salīdzinošo testu organizēšanu.

15. maijs / 2017Lasīt vairāk

Valsts tiesu ekspertīžu biroja apsveikums

Valsts tiesu ekspertīžu birojs sveic Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā!

3. maijs / 2017Lasīt vairāk

Dalība PC-Crash mācībās Austrijā

Tehnisko ekspertīžu departamenta ceļu satiksmes negadījumu izpētes tiesu eksperts kvalifikācijas celšanas nolūkā piedalījās ceļu satiksmes negadījumu modelēšanas datorprogrammas PC-Crach mācībās, kas notika Lincā, Austrijā, no šī gada 10. līdz 13.aprīlim.

28. aprīlis / 2017Lasīt vairāk

Projekta "Atrodi tiesu ekspertu" sanāksme Rīgā

No šī gada 26. līdz 28.aprīlim Valsts tiesu ekspertīžu birojā notika projekta “Atrodi tiesu ekspertu” darba grupas sanāksme, kurā pulcējās pārstāvji no Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestādēm – Valsts tiesu ekspertīžu biroja, Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūta, Lietuvas Tiesu ekspertīžu centra un Lietuvas Policijas Tiesu ekspertīžu centra. Projektu vada Valsts tiesu ekspertīžu birojs, tā mērķis ir izstrādāt vienotu Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistru, kurā vienkopus būs atrodama informācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem, tiesu ekspertīžu iestādēm un tiesu ekspertīžu veidiem. Projekta gaitā tiks izstrādāta arī vienota tiesu ekspertīžu veidu klasifikācija, kā arī sagatavota informācija par tiesu ekspertīzes jomu, kas tiks iekļauta Eiropas e-tiesiskuma portālā ejustice.europa.eu. Projekts radīs nepieciešamos priekšnosacījumus tiesu ekspertīzes pakalpojumu netraucētai pieejamībai visu Baltijas valstu teritorijā, tādējādi stiprinot tiesiskumu, tiesu ekspertīzes objektivitāti un veicinot taisnu tiesu. Projekts “Atrodi tiesu ekspertu” (JUST/2014/JACC/AG/E-JU/6963) tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Tiesiskuma programmas līdzekļiem. Projekta ilgums ir 2 gadi.

28. aprīlis / 2017Lasīt vairāk

VTEB izsludina konkursu uz Administratīvā un finanšu departamenta saimniecības pārziņa amatu

Valsts tiesu ekspertīžu birojs izsludina konkursu uz Administratīvā un finanšu departamenta saimniecības pārziņa amatu. Papildus informāciju lūdzam skatīt VTEB mājaslapas sadaļā "Vakances".

26. aprīlis / 2017Lasīt vairāk

Mācību seminārs Valsts policijas darbiniekiem Rīgā

Šī gada 21.aprīlī VTEB eksperti tikās ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes reģionu ekspertu nodaļu darbiniekiem praktiskajā seminārā par bioloģiskajām un ķīmiskajām tiesu ekspertīzēm.

21. aprīlis / 2017Lasīt vairāk

Baltkrievijas tiesu ekspertu vizīte

Šī gada 20.aprīlī Valsts tiesu ekspertīžu birojā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās trīs tiesu eksperti no Baltkrievijas Valsts tiesu ekspertīžu komitejas.

20. aprīlis / 2017Lasīt vairāk