Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

STEFA projekta sanāksme Francijā

VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta “Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu” (Steps Towards a European Forensic Science Area, STEFA) aktivitātes G9 darba grupas sanāksmē, kas no 9. līdz 10.aprīlim notika Pontuāzā, Francijā. Šīs projekta aktivitātes mērķis ir labas prakses vadlīniju izstrāde augsnes pēdu salīdzināšanas jomā. Nākamā projekta sanāksme no 12. līdz 14.septembrim notiks Rīgā.

25. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Informācija ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB tiesu ekspertīžu termiņiem

Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem: augsnes izpēte – līdz 4 nedēļām; augu valsts objektu izpēte – līdz 3 nedēļām augu taksonomiskās piederības noteikšanai un augu, to izstrādājumu (kokmateriālu, papīra, tabakas u. c.) izpētei; un līdz 15 nedēļām augu sēklu un sēņu micēlija izpētei; ceļu satiksmes negadījumu izpēte – līdz 6 nedēļām; daktiloskopiskā ekspertīze – līdz 3 nedēļām daktiloskopiskajai identifikācijai un līdz 2 nedēļām papillārlīniju pēdu vizualizēšanai; dokumentu ekspertīze – līdz 2 nedēļām dokumentu tehniskajai izpētei un līdz 2 nedēļām dokumentu materiālu izpētei; reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 3 nedēļām; informācijas tehnoloģiju ekspertīze – līdz 5 nedēļām ārpuskārtas izpētei (ja lēmumā ir norādīts pamatojums), līdz 34 nedēļām izpētei parastajā kārtībā, līdz 16 nedēļām datu nesēju apskatei; krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 2 nedēļām transportlīdzekļu pārklājumu, sadzīves krāsu un pārklājumu, speciālo krāsu, polimērmateriālu izpētei un līdz 3 nedēļām speciālo ķīmisko vielu izpētei; metālu un sakausējumu izpēte – līdz 2 nedēļām; naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte – līdz 4 nedēļām naftas produktu un viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu izpētei un līdz 2 nedēļām degošo šķidrumu atlikumu noteikšanai ugunsgrēka izdedžos un citos objektos; stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte – līdz 2 nedēļām; šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte – tekstilšķiedru un to izstrādājumu izpēte (izņemot mehāniskās īpašības), klasifikācija un salīdzinošā izpēte, dzīvnieku matu izpēte, to piederības noteikšana bioloģiskajam taksonam līdz 1 nedēļai, ja nav iesniegti salīdzināmie paraugi, līdz 4 nedēļām, ja ir iesniegti salīdzināmie paraugi, un līdz 4 nedēļām, ja jāveic dzīvnieku matu izpēte; šāviena pēdu ķīmiskā izpēte – līdz 6 nedēļām; rakstīta teksta lingvistiskā izpēte – līdz 8 nedēļām; rokraksta un paraksta izpēte – līdz 10 nedēļām; trasoloģiskā ekspertīze – līdz 4 nedēļām homoskopisko pēdu izpētei, līdz 4 nedēļām mehanoskopisko pēdu izpētei un līdz 24 nedēļām gāzes skaitītāju un plombu izpētei. Kriminālprocesā vai administratīvajā procesā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic bez maksas, pamatojoties uz procesa virzītāja (tiesa, tiesībsargājošās iestādes) lēmumu par ekspertīzes noteikšanu.

25. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu sanāksme Francijā

Tiesu eksperti no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu darba grupas (APST) gadskārtējā sanāksmē un APST Vadības komitejas sanāksmē, kas notika Pontuāzā, Francijā, no 10. līdz 13.aprīlim. VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele pārstāvēja VTEB APST Vadības komitejas sanāksmē. Savukārt šī paša departamenta vecākā tiesu eksperte prezentēja prasmes pārbaudes rezultātus augu identifikācijas jomā.

23. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Rokrakstu ekspertu darba grupas sanāksme Berlīnē

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece no 18. līdz 20.aprīlim piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksmē, kas notiek Berlīnē, Vācijā.

18. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Dokumentu ekspertu darba grupas sanāksme Kiprā

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds no 18. līdz 20.aprīlim piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) Vadības komitejas sanāksmē, kas šoreiz notiek Larnakā, Kiprā. V.Freidenfelds darbojas EDEWG Vadības komitejā kopš 2014.gada. Dokumentu ekspertu darba grupā ir pārstāvētas 57 tiesu ekspertīžu iestādes no 31 valsts.

18. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Dalība CEPOL kursos par dokumentu viltojumu atklāšanu

Tiesu eksperte no Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta piedalīsies Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) kursos par dokumentu viltojumu atklāšanu. Kursi notiks Budapeštā, Ungārijā, no šī gada 23.aprīļa līdz 27.aprīlim.

18. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Mācības procesa virzītājiem par tiesu ekspertīzi

Informējam, ka Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti organizē praktisko semināru Valsts policijas Rīgas rajona izmeklētājiem 13.aprīlī, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policija izmeklētājiem 23.aprīlī, Valsts Policijas Ekonomisko noziegumu pārvaldes izmeklētājiem 27.aprīlī un Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes izmeklētājiem 3.maijā. Semināra tēmas: dokumentu tehniskās ekspertīzes mūsdienu iespējas un ierobežojumi, informācijas tehnoloģiju ekspertīze un datu nesēju apskates iespējas.

12. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

VTEB vadītājas vizīte Turcijā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja no šī gada 11. līdz 13.aprīlim Ankarā, Turcijā, piedalās Eiropas Savienības līdzfinansēta sadarbības projekta pieteikuma “Tiesu ekspertu institūcijas stiprināšana” prezentācijā. Projekta vadītājs ir Tiesu administrācija. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Turcijai tiesu ekspertīžu sistēmas pilnveidošanā.

11. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Norvēģijas tiesu eksperti apmeklēs Valsts tiesu ekspertīžu biroju

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB) 12. un 13.aprīlī apmeklēs divas Norvēģijas Nacionālā kriminālizmeklēšanas dienesta (KRIPOS) rokrakstu ekspertes. Vizītes laikā norvēģu ekspertes iepazīsies ar VTEB pieredzi rokrakstu ekspertīžu un kvalitātes vadības jomā. Atbilstoši CEPOL apmaiņas programmas nosacījumiem diviem VTEB ekspertiem līdzīgā vizītē šogad būs iespēja apmeklēt Norvēģijas Nacionālo kriminālizmeklēšanas dienestu.

9. aprīlis / 2018Lasīt vairāk

Eiropas trasoloģijas ekspertu sanāksme Lisabonā

Tehnisko ekspertīžu departamenta trasoloģijas tiesu eksperte piedalīsies Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāšu asociācijas (ENFSI) Trasoloģijas ekspertu darba grupas (Marks WG) sanāksmē, kas šogad notiks Lisabonā, Portugālē, no 10. līdz 12.aprīlim.

6. aprīlis / 2018Lasīt vairāk