Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijas Nacionālajā kriminālizmeklēšanas dienestā

Divas VTEB rokrakstu izpētes ekspertes no šī gada 20. līdz 24.augustam CEPOL apmaiņas programmas ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Norvēģijas Nacionālo kriminālizmeklēšanas dienestu.

10. septembris / 2018Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņas vizīte Ungārijas Tiesu ekspertīžu institūtā

Tiesu eksperte no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta CEPOL pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros no 5. līdz 10.augustam apmeklēja Ungārijas tiesu ekspertīžu institūtu. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa stikla, kvēlspuldžu, metālu, šāviena pēdu izpētes un elementu sastāva noteikšanas jomā.

29. augusts / 2018Lasīt vairāk

VTEB līdzdalība COST projektā

Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele piedalījās COST projekta Nr. CA16101 "Pierādījumu multimodāla attēlveidošana kā tiesu ekspertīzes instruments" Vadības komitejas sanāksmē, kas notika šī gada 2.jūlijā Šefildā, Lielbritānijā. COST ir Eiropas zinātnes un tehnoloģiju sadarbības platforma, kas apvieno 36 dalībvalstis. Minētā projekta mērķis ir veicināt inovatīvus, multi-informatīvus, operatīvi izvietojamus un komerciāli izmantojamus attēlveidošanas risinājumus un tehnoloģijas lietisko pierādījumu analizēšanai tiesu ekspertīzes vajadzībām, apvienojot akadēmisko aprindu, gala lietotāju un ražotāju zināšanas un iespējas. Lietisko pierādījumu neizmainīta stāvokļa fiksācijai ir būtiska loma tiesu ekspertīzē, tā ir būtiska visos kriminālprocesa posmos, lai padarītu tiesu ekspertīzi caurredzamu. Projekts norisināsies līdz 2020. gada oktobrim.

12. jūlijs / 2018Lasīt vairāk

Kipras, Ungārijas un Vācijas tiesu eksperti apmeklē Valsts tiesu ekspertīžu biroju

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB) šonedēļ apmeklē tiesu eksperts no Kipras Tiesu ekspertīžu laboratorijas. Vizītes mērķis ir pieredzes apmaiņa uzliesmojošo vielu izpētē. Savukārt no 25. līdz 29.jūnijam VTEB stažējās eksperti no Ungārijas Tiesu ekspertīžu institūta un Bavārijas Kriminālizmeklēšanas dienesta. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa metāla un šāvienu pēdu izpētē. Atbilstoši CEPOL apmaiņas programmas nosacījumiem arī VTEB eksperti šogad stažēsies iepriekš minēto valstu tiesu ekspertīžu iestādēs.

4. jūlijs / 2018Lasīt vairāk

VTEB eksperts stažējas Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienestā

Šāvienu pēdu eksperts no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros no 11. līdz 15.jūnijam stažējās Bavārijas Kriminālizmeklēšanas dienestā. Mācību vizītes mērķis bija Pieredzes apmaiņa metāla, kvēlspuldžu un šāviena pēdu izpētes jomās.

2. jūlijs / 2018Lasīt vairāk

Meklējam lietvedi uz noteiktu laiku

Valsts tiesu ekspertīžu birojs izsludina pilna laika vakanci uz noteiktu laiku no 2018.gada 1.augusta līdz 31.decembrim Administratīvā un finanšu departamenta lietveža amatam. Vairāk skatīt: vteb.gov.lv/vakances.

22. jūnijs / 2018Lasīt vairāk

VTEB darba laiks pirms svētkiem

Informējam, ka VTEB darba laiks 22.jūnijā ir no plkst. 08:30 līdz 14:00!

21. jūnijs / 2018Lasīt vairāk

Latvijas un ārvalstu tiesnešu vizīte VTEB

14.jūnijā Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēs Latvijas jaunie tiesneši, kā arī tiesnešu grupa no ārvalstīm. Latvijas tiesnešu vizīte notiks tiesnešu amata kandidātu un jauno tiesnešu mācību ietvaros, kuras organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Justīcija attīstībai” ietvaros. Savukārt ārvalstu tiesnešu vizīte notiek EJTN (European Judicial Training Network) īstermiņa apmaiņas programmas (Exchange Programme for Judicial Authorities) ietvaros, tajā piedalīsies 9 tiesneši no 6 dažādām valstīm -Vācijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas, Rumānijas un Nīderlandes.

14. jūnijs / 2018Lasīt vairāk

Bērni no zinātkāres centra Zinoo viesojas VTEB

Valsts tiesu ekspertīžu birojā šodien, 6.jūnijā, viesojās 1.-5.klašu skolēni no zinātkāres centra Zinoo CSI vasaras nometnes. Vizītes laikā bērni tika iepazīstināti ar tiesu eksperta profesiju, tiesu ekspertīzēm, kā arī veica praktiskus uzdevumus.

6. jūnijs / 2018Lasīt vairāk

Jaunākā informācija par ekspertīžu termiņiem

Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem. Šī informācija pieejama arī sadaļā "Noderīgi ekspertīžu noteicējiem".

4. jūnijs / 2018Lasīt vairāk