Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Klientu aptauja

1. Kā Jūs vērtējat eksperta atzinumu kvalitāti (atzīmējiet vairākus, ja nepieciešams)?

2. Kā Jūs vērtējat ekspertīžu izpildes termiņus?

3. Ja uz jautājumu atbildējāt "neapmierina", norādiet ekspertīžu veidus, kuru termiņi Jūs neapmierina

4. Kā Jūs vērtējat, ka secinājumi atzinumā tiek doti iespējamības gradācijas pakāpēs (piem., kategoriski pozitīva atbilde, ļoti iespējams, iespējams, nevar izslēgt iespējamību, kategoriski izslēgts)?

5. Kā Jūs vēlētos saņemt eksperta atzinumus?

6. Kuru no sazināšanās iespējām ar Biroju Jūs vērtējat kā efektīvāko?

7. Vai Jūs apmierina Biroja darbinieku attieksme (pieklājība, laipnība, atsaucība)?

8. Ja uz jautājumu atbildējāt "neapmierina", norādiet iemeslu

9. Vai Jūs apmierina Biroja materiālu pieņemšanas/izsniegšanas telpa, tās iekārtojums?

10. Kā Jūs vērtējat Biroja darbinieku profesionalitāti/kompetenci?

11. Ja uz jautājumu atbildējāt "neapmierina", norādiet iemeslu

12. Kā Jūs vērtējat Biroja ekspertu sniegto apmācību/lekciju kvalitāti?

13. Ja uz jautājumu atbildējāt "neapmierina", norādiet iemeslu

14. Vai uzskatāt, ka ir nepieciešams organizēt lekcijas / mācības par:

15. Vai Jūs rekomendētu citiem Biroja pakalpojumus?

16. Ja uz jautājumu atbildējāt "nē", norādiet iemeslu

17. Vai Jūs apmierina Biroja mājas lapā www.vteb.gov.lv pieejamā informācija?

18. Ja uz jautājumu atbildējāt "neapmierina", norādiet iemeslu

19. Anketas iesniedzēja organizācija: