Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Augsnes izpēte

Augsnes izpētes mērķis ir konstatēt augsnes, kas atrodas uz dažādiem objektiem, kopējo izcelsmi, tās piederību konkrētai vietai vai kopīgu grupas piederību, ņemot vērā dažādas augsnes fizikāli-ķīmiskās īpašības.

Augsnes ekspertīzi veic atbilstoši izpētes metodēm:

02.01-1 Augsnes izpēte

02.01–2 Augsnes krāsas vizuāla noteikšana

02.01–3 Augsnes karbonātu satura analīze

02.01-6 Augsnes minerālu frakcionēšana smagajos šķīdumos

05/10-4 Augsnes daļiņu izmēra analīze

05/10-5 Augsnes minerālā sastāva noteikšana
 
Nosakot augsnes ekspertīzi, visbiežāk tiek uzdoti jautājumi:

Vai uz iesniegtā priekšmeta ir augsnes uzslāņojumi?

Kādai grupai pieder augsne? / Kādas ir augsnes fizikāli-ķīmiskās īpašības? /

Vai vairāki augsnes paraugi pieder kopējai grupai? / Vai vairākiem augsnes paraugiem ir vienādas fizikāli-ķīmiskās īpašības?

Vai augsnes uzslāņojumi uz iesniegtā priekšmeta ir no konkrētas vietas (norādīt), kur izņemti salīdzināmie paraugi?
 
Augsnes ekspertīzes veikšanai ir jāiesniedz:

Priekšmeti, uz kuriem ir augsnei līdzīgi uzslāņojumi

Salīdzināmie augsnes paraugi no notikuma vietas

Notikuma vietas shēma

Izraksts no notikuma vietas apskates protokola
 
Izņemot objektus augsnes ekspertīzei, jāievēro šādi nosacījumi:

Katrs priekšmets jāiesaiņo atsevišķi, vēlams papīra iesaiņojumā

Jācenšas nesabojāt uzslāņojumus, tos aiztiekot vai noņemot

Izņēmuma gadījumos, ja priekšmetu nav iespējams nogādāt ekspertīzes
veicējam, augsnes uzslāņojumus var noņemt izziņas izdarītājs

Nedrīkst izmantot dažādas līmplēves (t.sk. daktiloskopiskās plēves) augsnes uzslāņojumu izņemšanai, jo šādā gadījumā augsnes paraugs tiek sabojāts un nav derīgs izpētei

Jāfiksē visas izmaiņas, kas notikušas ar priekšmetu kopš notikuma brīža līdz apskatei un izņemšanai (piem., tīrīšana, lietošana)

Izpētes objekti jāizņem iespējami īsākā laikā pēc uztvērējpriekšmeta klātbūtnes notikuma vietā, jo dažas augsnes īpašības, piemēram, ziedputekšņu, sēklu, mikroorganismu saturs, var izmainīties

Ieteicamais paraugu svars ir 100-200 grami

Paraugus numurē un to izņemšanas vietas atzīmē shēmā; paraugu izņemšanas īpatnības atzīmē protokolā

Ieteicamais paraugu skaits 3-5 (jo neviendabīgāka augsne, jo vairāk paraugu)

Ieteicams iesniegt paraugu ņemšanas vietu fotogrāfijas
 
Ieteikumi salīdzināmo paraugu izņemšanai, skatīt šeit
 
Vairāk par augsnes ekspertīzi skatīt šeit